*/
  • ทางแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-10-23
  • จำนวนเรื่อง : 151
  • จำนวนผู้ชม : 119374
  • จำนวนผู้โหวต : 241
  • ส่ง msg :
  • โหวต 241 คน
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561
Posted by ทางแก้ว , ผู้อ่าน : 3330 , 16:05:46 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 16 คน สมชัย , เหล่าซือสุวรรณา และอีก 14 คนโหวตเรื่องนี้

 

(1) ที่ถ้ำหลวง

(2) เมื่อพบเธอ

(3) ยิ้มของคนไทย

(4) การช่วยเหลือยากเท่ากับการค้นหา

(5) ดีเดย์

(6) ประสบการณ์ ความหวังและความต่อเนื่อง

(7) หมูตัวสุดท้าย

 

 

 วัดพระธาตุดอยตุง

 

 (1) ที่ถ้ำหลวง

ระเบียบแห่งสายฟ้า ๘

 

           ๑๏ ต้น ธารแม่สาย            คล้ายเลือดรินไหล

      กดปิ่นดับไป                              เจ้าหญิงเชียงรุ้ง ฯ


            ๒๏ รัก เร้นเล่ห์รัก            ปักวัคณ์เฟือยฟุ้ง

      คนเลี้ยงม้าจุ่ง                            ร่วมลักเร้นไกล ฯ

 
            ๓๏ ทหาร ตามตีตาย     ชายชัฎพงไพร

      เจ้าหญิงขาดใจ                         ตามตำนานย้อน ฯ


            ๔๏ โพ้น งามโขดเขา     เร้ารูปนางนอน  

      อิตถีลักษณ์ทอน                       แกล้งกลายถ้ำหลวง ฯ

 

           ๕๏ ยัง แต่รูปครรภ์           สรรดอยตุงดวง

      ถันนางกลับตวง                        กลายดอยแม่ย่า ฯ

 

 

 

ภาพเก่าดอยนางนอน  ภาพจาก http://www.เที่ยวเชียงใหม่.com

 


            ๖๏ เศียร จ้าหญิงงาม    แท้นามดอยท่า

      แอ่งนี้ต้นกล้า                            หุบเขาวงศ์วาน ฯ


            ๗๏ ปู่ เจ้าลาวจก              ปกมังรายสาน

      ตั้งเวียงปักยาน                         รากล้านนาคำ ฯ

 

            ๘๏ ก่อน หิรัญนคร        เงินยางย้อนนำ

      ก่อนเวียงปฤกษาล้ำ                   ลวจังคราชวงศ์ ฯ

 

            ๙๏ จาก โน้นมานี้          มีเรื่องราวตรง

      เด็กน้อยพลัดหลง                     ถ้ำหลวงนางนอน ฯ

 

           ๑๐๏ แปด วันยังค้น         ล้นช่องน้ำชอน

      หินงอกย้อยย้อน                        ทอนทางกลับเหย้า ฯ

 

 

 

Credit รูปแผนที่ภูมิศาสตร์ ; Anukoon Sorn-ek

ขอบคุณครับ

 

 

            ๑๑๏ แม้ เป็นเช่นไร            กรรมใดเราเร้า

      จงมองสืบเค้า                              เหง้ายอดเยี่ยมชน ฯ

 

            ๑๒๏ ที่ อุปสรรคกล้า          อ่อนล้าเกินตน

      แทกไทยเทียมทน                      กอบช่วยทุกมือ ฯ

 

            ๑๓๏ ชาติ พันธุ์ยังชู       ธวัชพรูสืบชื่อ

      ซับใจร่วมหื้อ                            ใช่แย้งแตกกอ ฯ

 

            ๑๔๏ การณ์ นี้ตัวอย่าง    ต่างกอบต่างทอ

      แรงใจเรียงก่อ                             จุฬามณีเจดีย์งาม ฯ

 

           ๑๕๏หลั่ง แรงเป็นใจ        ไขเธอสิบสาม

      คลายบังบดยาม                         ขามไทยรวมทอ  ๚ะ

 

 

    ทางแก้ว

      27มิถุนายน2561

 

 

 

 

 

  Cr. Thai Navy Seal

 

(2) เมื่อพบเธอ

 

 

ระเบียบแห่งสายฟ้า ๘

 

 

 

             ๑๖๏ เก้า วันพบเจอ          พวกเธอบนเนิน

         ต่างลำบากเกิน                         มุดน้ำโผล่ดำ

 

               ๑๗๏ รอ หน่อยเจ้าหนู      ปรับกายดูย้ำ

         แข็งแรงออกถ้ำ                         ดำน้ำทางไกล

 

               ๑๘๏ เช่น ชีวิตนี้           ก่อนชี้ทางวิไล

         ค่อยค่อยปรับไป                       กว้างไกรโรจน์เรือง

 

               ๑๙๏ หวัง เธอจักผ่าน      ด่านสังคมเมือง

         ป้อยอประเทือง                          เกินจริงความเป็น               ๒๐๏ ต่อ วันนี้ไป              จงใช้ความเค้น

         คนช่วยเธอเร้น                           พันหมื่นซุกงำ               ๒๑๏ คน ทั้งโลกสวม         ต่างสีรวมกำ

         กอดคอวาดนำ                            เอื้อหวังเธอรอด

 

               ๒๒๏ คน เล็กคนน้อย         รวมช่วยเข้าสอด

         ต่างคนต่างกอด                           รูปเธอหมูป่า ฯ

 

               ๒๓๏ คน โตคนใหญ่           ต่างใจช่วยฝ่า

         ธาตุโพธิสัตว์มา                           นำพาผู้คน ฯ   


               ๒๔๏ เขา หวังอะไร            ต่อใจผองชน

         ช่วยเธอว่ายวน                             เติบใหญ่จงจำ ฯ

 

               ๒๕๏ ใช่ อามิสเร้น             ใช่เส้นสายนำ

         จากนี้หนี้กรรม                              คือทำความดี  ๚ะ๛

 

 

ทางแก้ว

3กรกฏาคม2561

 

 

 

 

(3) ยิ้มของคนไทย

 

 

 

  Cr. Thai Navy Seal

 

 

 

 

 

 

 

สาลินี ๑๑

 

               ๒๖๏ แย้มยิ้มเยี่ยมยิ้มแย้ม      แสวงแต้มสมานชน

 

       สิบสามยื้มแย้มยล                              สบายใจกระหวัดคลาย ฯ

 

 
               ๒๗ โหยหายกี่หายโหย        ฤหน้าโรยและตาปราย

 

      โหยหักหักใจกลาย                              มิได้พบประสบกัน ฯ

 

                ๒๘๏ แย้มยิ้มยั่วไทยยิ้ม        สิฟ้าลิบจะยิ้มสรร

 

       ยั่วโลกเบิกแย้มพลัน                          เยาะยิ้มแจ้งสว่างกาล ฯ

 

 
               ๒๙๏ ตาเธอแลตาโรย             มิโอดโอยแสดงผ่าน

 

       ราตรีกี่ยาวนาน                                  ลุราวกัปป์นิรันดร์ค้ำ ฯ

 


               ๓๐๏ ยิ้มอื่นแทนแย้มมา          นำผู้กล้าประดาน้ำ

 

      ร้อยหมื่นคนรอบถ้ำ                             และรอบไกลเสมือนคง ฯ

 

 

               ๓๑๏ยังยิ้มยงเยี่ยมแย้ม           สนิทแง้มสวรรค์ตรง

 

      สืบแสงทางยาวยง                             เสมอวันสมานไทย  ๚ะ๛

 

 

      ทางแก้ว

         4กรกฏาคม2561

 

 

 

 

 Cr. Thai Navy Seal

 

 

(4) การช่วยเหลือยากเท่ากับการค้นหา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR.  SCMP Infographics

 

 

             ๓๒๏ ที่ พบก็ยากเค้น         ลำบาก

      เรื่องราวเหลือเชื่อจาก                 ในถ้ำ

      ร่องน้ำเชี่ยวโชกยาก                   สามารถ

      คนเหล็กกล้าเสี่ยงย้ำ                   เกินคน ฯ

 

            ๓๓๏ หน ทางถ้ำอันแกล้ง  กลับซอก

      รูปหินรูช่องพ้น                           ซอนซ้อน

      ใหญ่เล็กรูปหักศอก                     เลี้ยวลด

      มนุษย์กบพลิกกายย้อน                โยกกลับ ฯ

 

             ๓๔๏ ภาระ อีกเท่าตัวชี้   ทิศเดิน

      นำเด็กออกเลือกสลับ                   สองท้า

      ทางเดิมดำย้อนเกิน                      แรงเด็ก

      โพรงผาช่องไต่คว้า                      สูงชัน ฯ

 

             ๓๕๏ทั่ว โลกยินเรื่องเร้น    สดับ

      ความช่วยเหลือส่งกัน                   มาล้น

      ต่างชำนาญต่างจับ                      วิธี

      รวมต่างแจกงานค้น                     ที่ศูนย์ ฯ

 

          ๓๖๏ เงื่อน ไขยังหลากล้น  รอบเขต

      ฝนหนักยังจักคูณ                        อาทิตย์หน้า

      เบี่ยงน้ำเข้าถ้ำเหตุ                      ขวางขัด

      สูบน้ำยังสูบกล้า                         ทั้งวัน ฯ

 

           ๓๗ขุด เจาะพรุโพรงค้ำ     ยังหา

      ทีมรังนกไต่กัน                          ช่องค้น

      เจาะร่องเจาะเบิกมา                    ร่วมร้อย

      ทางเลือกอาจกลับต้น                  ทางปลาย ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางแก้ว

 

7/7/61     18.44

 

 

 

 

cr.VeryStandard

 

 

 

 

 

(5) ดีเดย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR.รวมพล คนรักทหารเรือ (I Love Navy)

 

 

 ดั้น

 

               ๓๘วันนี้ เวลานี้ดี           ที่สุด

      ฝนมาต่อจักกลาย                           พายุกล้า

      เจาะโพรงถ้ำลอดมุด                        ยากแท้

      ดีเดย์สิบโมงเช้าท้า                         ทางเลือก ฯ

 

 

 

             ๓๙อะไร คือความพร้อม     นั่นหรือ

      ระดับน้ำโตรกเทือก                           เขาถ้ำ

      ต่างแปรเปลี่ยนง่ายคือ                       ธรรมชาติ

      วันนี้น้ำลดย้ำ                                   เร่งลี้ ฯ

 

 

 

               ๔๐ โถง หนึ่งสองสามหั้น   เดินได้

      รออะไรพรุ่งนี้                                  เสี่ยงแล้ว

      เด็กน้อยพร้อมเข้าใจ                         สถานะ

      ร่างกายภาระกิจแผ้ว                          ถางทาง ฯ

 

 

 

 

 

CR.Thai NavySEAL

 

 

 

 

         ๑๏ จาก เนินนมสาวหั้น     มุดดำ

      เด็กน้อยก้าวสืบจำ                             ดิ่งน้ำ

      ด้นว่ายลอดเลาะงำ                            ตามพี่

      เกาะเชือกโรยลอดถ้ำ                         พิสดาร ฯ

 

             ๒๏ เกาะ เชือกสาวเกี่ยวก้าว    ดำว่าย

       เกาะใจความหวังหาญ                          สืบหน้า

       โลกส่งแรงพลังกาย                             ผ่านฟ้า

    ฟ้าเอาแรงลอดคว้า                              ดึงเธอ ฯ

 

 

             ๔๓๏ เชี่ยว ชลเชิงน้ำวน         พลุ่งว่าย

       แรงพัดซัดเกินเจอ                              เด็กน้อย

       ฝากแรงฝากใจกาย                             พี่เลี้ยง

       ต้านทานหมุนทางร้อย                         ทานสะบัด ฯ

 

 

              ๔๔๏ อย่าง  ซีลชาญเชี่ยวน้ำ    ยังใช้

      พัทยาถึงโถงหน้าจัด                             นานรั้ง

      ห้าหกชั่วโมงผ่านได้                             ทรหด

      ช่วยน้องช้าพักยั้ง                                 มานะ ฯ

 

              ๔๕๏ สาม แยกซอนแซกซ้อน    สายน้ำ

      พลุ่งพล่านผ่านแนวปะ                           หินซ้อน

      หลากทางกอบแทงน้ำ                           เวียนวน

      หกชั่วโมงแหวกย้อน                             ยื้อไกล ฯ

 

               ๔๖๏สาม โมงยินข่าวรั้ง           โถงสาม

      เบาใจหนทางใกล้                                ปากถ้ำ

      ทีมประดาน้ำขาม                                 อย่างฝัน

      คืนนี้คนทั้งโลกย้ำ                                 ฝันดี ฯ

 

              ๔๗๏ สี่ คนออกมาแล้ว               ปลอดภัย

      จากถ้ำส่งต่อที่                                     ปลอดเชื้อ

      ส่งตรวจพักเพื่อให้                                ฟื้นฟู

      รอแต่ต่อตามเกื้อ                                  ทีมครบ ฯ         

 

 

ทางแก้ว

8/7/61

 

 

 

 

 

(6) ประสบการณ์ ความหวังและความต่อเนื่อง

 

 

 

 

 CR .Mor Thiwawat Pattaragulwanit

 

 

 

 

 

    ในยุคแสวงหาประชาธิปไตยมีโคลงของจิตร ภูมิศักดิ์  อยู่บทหนึ่งที่ท่องได้และเชื่อว่าคนรุ่นนั้น

ก็ร้องอ๋อกันหมด       ความสวยงามของจิตรในตอนนั้นคือการกระทำดังกล่าวของเขาเป็นไปเพื่อ 

สังคมของพวกเราในอันที่จักวัฒนาขึ้น    มากกว่าที่เป็นตัวบุคคลหรือปัจเจกของเขาเองอุดมคติ

ของโลกของผู้คนน่าจะเป็นเช่นนั้น    แต่ในความจริงโลกที่พวกเราอยู่กลับถูกแบ่งแยกด้วยความ

โกรธเกลียด ความละโมบ และการแบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวก  การเปรียบเทียบและประวัติศาสตร์ของ

พวกเราก็ถูกความเป็นจริงเหล่านี้ทำลาย พวกเราฆ่ากันแย่งชิงกัน ทำสงครามกัน       เอารัดเอา

เปรียบกัน  อุดมคติของมนุษย์นั้นเราแสวงหาสังคมที่เกื้อกูลกัน สังคมความรักระหว่างมนุษย์ชาติ

โดยไม่แบ่งแยก     แล้ววันหนึ่งบนวิกฤตเมื่อพวกเรามีโอกาสทำเช่นนั้น เราจะไม่คว้ามาหรือ  เรา

มาช่วยกันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดใด   ไม่มีเงินตรา ไม่มีเงื่อนไขต่อรอง      โลกที่เป็นเช่นนั้นงดงาม

เสมอเราพวกเราต่างได้สร้างโลกในอุดมคติใบใหม่แม้จะเป็นในช่วงเวลาหนึ่งเป็นภาพวาดใบหนึ่ง

โลกที่ผองถ่ายความเป็นเราร่วมกันทุกคน     ไม่ว่าภาระกิจนั้นจะเป็นอย่างไรมันอาจจะไปไกลกว่า

ผลลัพธ์ที่พวกเราคิดหวังในฐานของความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จแต่ทุกคนได้โยนหัวใจของตน

ไว้ตรงหน้าหัวใจที่จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้คน     และโลกในอุดมคตินั้นอยู่ในถ้ำหลวงในเวลานี้เอง 

 

 

        ความหวังยังไป่สิ้น             สูญสลาย

   ตราบเท่าแสงสูรย์พราย              พร่างฟ้า

   คนจักยืนหยัดหมาย                  มือมั่น เสมอฮา

   จักเสกความหวังจ้า                   แจ่มให้เป็นจริง ฯ

 

   จิ ต ร   ภู มิ ศั ก ดิ์

 

 

 

 

 

               ๔๘๏ เรื่องราวดำเนินช้า              ต่อวัน

         มายาเรื่องสื่อกลบ                           กรอบกั้น

         คนทั้งโลกรอบสรร                          แสวงข่าว

         ระเบียบสื่อจัดหั้น                            ระบบแสวง ฯ

 

 

        ๔๙๏ เตรียมวางขวดอากาศไว้       สำเร็จ

         สภาพเด็กสภาพถ้ำแจง                     ฟิตแล้

         นักดำน้ำเตรียมเสร็จ                         ระบบ

         วันนี้สิบเอ็ดโมงแน้                           รอบสอง ฯ           

 

       ๕๐๏ จักเสกความหวังจ้า                หวังเจ้า

         ผ่านถ้ำโตรกธารถ่อง                         ท่องท้า

         ผ่านใจตัวตนเร้า                               คงมั่น

         ผ่านพี่เลี้ยงโอบกล้า                          ผ่านล้อโลกงาม ฯ

 

             ๕๑๏หมูแปดเปิดข่าวเค้า                ปลอดภัย

         คนทั้งโลกต่างรอ                             ข่าวสาร

         จากศูนย์ยืนยันให้                             มั่นใจ      

         บทเพลงวันนี้จักขาน                          เสนาะ ฯ 

 

ทางแก้ว

9/7/61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) หมูตัวสุดท้าย

 

 

             ๕๒๏ หมูตัวสุดท้ายออก         จากถ้ำ


         โลกสวรรค์ต่างเกาะ                           กระแสยิ้ม


         กระแสหมูหมุนค้ำ                              หมุนโลก


         วันนี้โลกนอนพริ้ม                              ฝันดี ฯ

 

 

 

 

 

 

 

ระบบประสาน

 


 มาณวก ๘

                    ๕๓ ๏  ดูซิระบบ            จบปฎิบัติ

               เยี่ยมลุสลัด                         ถ้ำละและเถื่อน ฯ

                     ๕๔๏แผนจะนำแรง          แสดงพนเลือน

               ฝันจะเห็นเดือน                     เด่นนภพราย ฯ

                     ๕๕๏ถ้ำศิระเค้น              เร้นสิริฉาย

               ดั่งหริสาย                            เหมาะจิรสม ฯ

                     ๕๖๏แสนอุปสรรค            ปักเป็นปฐม

               ต่อตนุถม                             คลายสุสมาน ฯ

                     ๕๗๏จึงคณะนำ               จำศุภสาร

               เชิญสิชำนาญ                        ชาญปรมา ฯ

                     ๕๘๏โชติสิเผาเหล็ก         เสกระยะท้า

               นำเด็กและคว้า                     ชูชนะชาญ ฯ

                     ๕๙๏โลกสดุดี                มีพฤติการณ์

               เพียรและผสาน                    หาญและผสม ฯ

                     ๖๐๏หวังนำกระจ่าง         อย่างสุรสม

               โลกลุอุดม                          นำคติไกล ฯ

                     ๖๑๏จึงบถสว่าง              ต่างก็ไสว

                วาดศิวิไล                           แกร่งนรชน ๚ะ๛

 


         ทางแก้ว

 


         10/7/61            

 

 

 

 

 

 

 

 

จากวันนั้นถึงวันนี้

 

 

 

 

 

 

 

๑๔

 

 

           ๖๒ ๏ส่องแสงฉาย                 กาลเวลากำหนดวิถีราย

      มืดแล้วกล้ากระจ่าง

 

             ๖๓ ๏ฟ้าสว่าง                          ล้วนแต่ผ่านคลุ้มฝนตกต่าง

         กลับเกิดไปมาสรร

 

               ๖๔ ๏มณีสวรรค์                      จากกรวดดินไร้ค่าไร้ฝัน

        แล้วเปล่งแจ้งแสงเรือง

 

               ๖๕ ๏ดาวประเทือง                 ที่มิดมืดหม่นหมองเมือง

         กลางฟ้าส่องใสแสง

 

               ๖๖ ๏อุปสรรคแสดง                 ต่อกล้าวิถีวิริยะแจง

         ก็ฝ่าไปในกรรม

 

             ๖๗  ๏บทเรียนนำ                    ไทยและโลกเรียนตามจำ

         ผสานวิถีแก้ว

 

              ๖๘ ๏ฝนตกแล้ว                     จากหน้าถ้ำผ่านคลาดแคล้ว

         ทุกหมูป่าคณาคณะ

 

             ๖๙๏จากนี้จะ                          ถอดบทเรียนประเทศไหมน่ะ

         สานแสงหรือกลบกลืน                  เจ้าเอยฯ

 

 

 

จบบริบูรณ์

 

ทางแก้ว

 

1822

10/7/61

 

 

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 13/07/2018 เวลา : 19.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

มีหลายเรื่องที่น่าเร่งทำ
มากกว่าเรื่องที่ มน.มาให้ทุนเด็ก
โดยเฉพาะมหาลัยในพื้นที่
อย่างแม่ฟ้าหลวงและ
ศิลปินอย่างนายเหลิมชัย
ที่ไปแจกรูปหรือจะทำอนุสาวรีย์

คือการทำพิพิธภัณฑ์
เพราะจะเป็นการรักษาประวัติศาสตร์
ไว้อย่างยั่งยืน
ทำเล็กๆก่อนก็ได้เริ่มเก็บข้าวของ
ของผู้เกี่ยวข้อง
ที่ต่อไปเกินสิบปีข้างหน้า
มันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์
หลายๆหน่วยงานมาร่วมกันทำ
นี่จึงจะเป็นการเก็บบทเรียน
ที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป
เห็นแต่มัวเกาะกระแสเด็กกันไปมาความคิดเห็นที่ 29 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 13/07/2018 เวลา : 19.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับครูชบาฯ
ตอนช่วยชีวิตตอนเอาออกจากถ้ำลำบากขนาดไหน
ตอนใช้ชีวิตให้เหมือนคนทั่วไปก็ยากลำบากอีก
คนรอบตัวพร้อมที่จะเอาเปรียบด้วยการเกาะกระแส
ต้องรอให้กระแสลดลงถึงอาจจะสบายขึ้น
ผ่านไปไม่กี่วันพวกเกาะกระแสเยอะไปหมด
สงสารเด็ก
แต่คนได้ประสบการณ์จริงๆ
กลับเป็นประเทศน่ะครับ


ความคิดเห็นที่ 28 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชบาตานี วันที่ : 12/07/2018 เวลา : 05.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

บทเรียนแห่งประวัติศาสตร์ที่โลกจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
ภายใต้วิกฤติที่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน หากแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันมาช่วยเหลือเด็กๆด้วยความเต็มใจและมุ่งมั่น ไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติ
ชื่นชมวีระบุรุษแห่งถ้ำหลวงทุกท่านค่ะ
ขอบคุณความรักที่ไหลมารวมกันที่ถ้ำหลวงแห่งนี้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 10/07/2018 เวลา : 18.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ข่าวว่าหมู13
ถึงโถงสามแล้ว
จบบทความแต่เพียงเท่านี้ครับ
เขียนอยู่หลายวัน
นอนหลับฝันดีครับ


ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 10/07/2018 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

รอรอรอ ความยินดีครับ

ความคิดเห็นที่ 25 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ni_gul วันที่ : 10/07/2018 เวลา : 16.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

ถ้ำหลวงมีฝนตก ... ลุ้นให้การลำเลียงราบรื่นปลอดภัย Hooyah!

ความคิดเห็นที่ 24 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 09/07/2018 เวลา : 20.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ข้อมูลจาก Thai NavySEAL

หมูป่าตัวที่ 1
หมู่ป่าตัวที่ 2
หมูป่าตัวที่ 3
หมูป่าตัวที่ 4
หมูป่าตัวที่ 5
หมูป่าตัวที่ 6
หมูป่าตัวที่ 7
หมูป่าตัวที่ 8

2 วัน 8 ตัว

Hooyah......

ความคิดเห็นที่ 23 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 09/07/2018 เวลา : 16.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ปฎิบัติการรอบสอง 1100
รอฟังข่าวตอนเย็น

ความคิดเห็นที่ 22 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 08/07/2018 เวลา : 19.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ล่าสุดออกมา 4คนแล้วครับคุณนิกุล

ความคิดเห็นที่ 21 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ni_gul วันที่ : 08/07/2018 เวลา : 18.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

งดงามๆ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 08/07/2018 เวลา : 18.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

เชียงราย – ข่าวดี..เย็นวันนี้(8 ก.ค.) นักประดาน้ำนำ 2 ใน 13 หมูป่าอะคาเดมีออกจากถ้ำหลวงได้แล้ว 2 ราย สุขภาพแข็งแรงดี

เย็นวันนี้(8 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมนักประดาน้ำทั้งไทยและต่างประเทศ ได้ช่วยเหลือนำเยาวชนนักเตะ-โค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่ติดอยู่ที่เนินนมสาว ถ้ำหลวง มาตั้งแต่เย็นวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้แล้ว 2 ราย โดยรายแรกได้เดินออกมาที่โถง 1 เวลาประมาณ 17.40 น. จากนั้นรายที่ 2 ก็เดินตามออกมาในเวลาประมาณ 17.50 น. ในลักษณะท่าทางที่แข็งแรงดี

ต่อมาทีมแพทย์-พยาบาล ได้เดินเข้าไปดูแลและประคองจากโถง 1 เดินไปที่โรงพยาบาลสนามที่อยู่บริเวณหน้าถ้ำทันที คาดว่า เป็นการคัดกรองเบื้องต้น ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า จะส่งต่อทางรถพยาบาล หรือเฮลิคอปเตอร์

ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

ผู้จัดการออนไลน์

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 08/07/2018 เวลา : 18.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับคุณวรรณสุข หมอwullopp คุณ anacarika ฯลฯ

ช่วงเวลานี้คนไทยคงติดตามข่าวกันอย่างใจจรดใจจ่อ
หลังช่วงบ่ายสามมีข่าวว่าบางส่วนออกมาถึงโถงสามแล้ว
ดูจะค่อนข้างปลอดภัย
เพราะทราบว่าระดับน้ำตั้งแต่โถงสามนั้น
ลดลงพอเดินได้
น่าเจ็บใจที่เมื่อวานหรือตอนเช้า
มีข้อสอบรั่วมาจากนักข่าว
ฝ่ายปฏิบัติงานคงอยู่กับความกดดัน
และต้องมาคอยรับความกดดันจากนักข่าวอีก
ถึงเวลานี้พวกเราก็รอฟังแถลงข่าว
ตอนดึกอีกครั้งหนึ่งครับ


ความคิดเห็นที่ 18 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
วรรณสุข from mobile วันที่ : 08/07/2018 เวลา : 13.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/outofstep

ตอนนี้มีไอเดียวิธีช่วยหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆ เป็นวิธีที่ทำได้จริงหลายวิธี แต่ดูเหมือนต้องทำงานแข่งกับเวลาและระดับอ็อกซิเจน ไม่รู้ว่าที่สุดจะลงเอยที่วิธีไหน แต่ขอเอาใจช่วยทุกท่านในคณะทำงานด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wullopp วันที่ : 08/07/2018 เวลา : 09.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอกราบพระธาตุมาด้วยความเคารพอย่างสูง

กว่า 2 สัปดาห์แล้ว...
ออกซิเจนลดลงจาก 21% เป็น 15%

ถ้าถึง 12%
คงจะเริ่มซึม เหงา หลับ
สมรรถภาพเริ่มต่ำลง

หรือถ้าคาร์บอนไดออกไซด์สะสม
ถึงระดับ 1% ขึ้นไป
คงจะเริ่มซึม เหงา หลับมากขึ้น

อย่างไรก็...
ขอให้
พลิกวิกฤติเป็นโอกาสให้ได้

ในระยะยาว
ถ้ำหลวง
คงจะได้รับการพัฒนาด้านความปลอดภัย
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
หรือดำน้ำ
คล้ายๆ กับถ้ำใหญ่ในเลบานอน

ความคิดเห็นที่ 16 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Anacarika วันที่ : 07/07/2018 เวลา : 16.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

การค้นหายากยิ่งนัก การพาทุกคนกลับมายากยิ่งกว่า

ได้ยินว่า อีลอน มัสก์ อยากมาช่วย ขอให้เป็นความจริง “ผมคิดว่ารัฐบาลไทยดูแลสถานการณ์ได้แล้ว แต่ผมก็ยินดีช่วยหากมีอะไรให้ผมช่วยได้”

ขอภาวนาให้ทุกคนปลอดภัย

ความคิดเห็นที่ 15 ni_gul , Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ทางแก้ว วันที่ : 06/07/2018 เวลา : 16.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

เสียใจกับครอบครัว
คุณแซมด้วยครับ
ขอให้ทุกคนปลอดภัย
การทำงานต้องเดินหน้าต่อไป


ความคิดเห็นที่ 14 ni_gul , Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ทางแก้ว วันที่ : 06/07/2018 เวลา : 13.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

คุณ NN1234

เรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปมาตลอด
แม้การพบพวกเขา
จะทำให้เรารู้สึกเหมือนเสร็จสิ้น
กระทั่งมีปัญหาเรื่องทีมของซีลเข้ามาอีก

เราเพิ่งเดินทางผ่านปัญหาต่างๆ
ไปได้เพียงครึ่งเดียว
งานหนักยังรอเราอยู่ข้างหน้า
ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร
พวกเราก็จ้องจับตา
และคนทั้งโลกก็ยังจ้องมองมา


ความคิดเห็นที่ 13 ni_gul , Anacarika และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
NN1234 วันที่ : 06/07/2018 เวลา : 09.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234

ติดตามข่าวสารตลอด
ไปทำธุระกลับมาก็มาเช็คข่าวทุกครั้งว่า พาออกมาได้หรือยัง
แสดงว่า เราเป็นห่วงพวกเขาจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 12 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 04/07/2018 เวลา : 15.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ประวัติศาสตร์หน้านี้
เป็นหน้าตัวอย่าง
ที่เราต้องพูดถึงกันอีกนาน

อาจจะไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนัก
เพียงแค่เป็นโอกาสของการเติบโต
มุมมองต่างๆในสังคม

แต่ต้องระวังรูปสังคมออนไลน์
และสื่อต่างๆ
ที่อาจจะทำลายโอกาสอันนี้


ความคิดเห็นที่ 11 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 03/07/2018 เวลา : 09.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ดีน่ะครับ
ความคิดที่พวกเรามี

ในความยากลำบากของผู้คน
ทั้งฝ่ายช่วยและฝ่ายถูกช่วย

จากแต่ละคนที่มีความคิดต่างๆกัน
มาเป็นความคิดต่อเนื่องแบบเดียวกัน
มนุษย์มีดีที่ตรงนี้เอง

แม้ในบางรายละเอียดที่พวกเราเห็น
จะดูวุ่นวาย สับสน มั่ว

ขอบคุณคุณสำรวจฟ้า คุณชาลี นายธรรมยุติ และคุณสุ่ย
ที่แวะเวียนมาเยี่ยม
และส่งกำลังใจกับเด็กๆ


ความคิดเห็นที่ 10 ni_gul , ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
feng_shui วันที่ : 02/07/2018 เวลา : 16.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 ni_gul , ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
นายธรรมยุติ วันที่ : 01/07/2018 เวลา : 10.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Dhammayuth


ความคิดเห็นที่ 8 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 30/06/2018 เวลา : 17.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ตอนนี้ซีลเข้าไปใกล้หาดพัทยาแล้ว
ดูแผนที่ภูมิศาสตร์ประกอบ
แล้วจะจินตนาการได้ชัดเจนขึ้น

ความคิดเห็นที่ 7 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 30/06/2018 เวลา : 17.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XNbZ-QjjXkKxjtkfiKARvRfdh-JxBi3-&shorturl=1&ll=20.364313256421266%2C99.84891518897462&z=17

แผนที่ในกลูเกิ้ลแมพที่ชัดเจน

ความคิดเห็นที่ 6 Anacarika , ทางแก้ว และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
BlueHill วันที่ : 28/06/2018 เวลา : 14.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ขอให้รอดปลอดภัยทั้งเด็ก โค้ช และจนท.ที่เข้าไปช่วยเหลือทุกคนครับ

ความคิดเห็นที่ 5 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 28/06/2018 เวลา : 08.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

คนไทยส่งกำลังใจไปช่วย ติดตามข่าวอยากให้เจอเด็กๆโดยเร็ว

ความคิดเห็นที่ 4 ni_gul , rattiya ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ทางแก้ว วันที่ : 28/06/2018 เวลา : 08.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

กรอบของการช่วยเหลือและพื้นที่
มันแคบเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับแม่หมี
เรื่องนี้คงจะให้บทเรียนกับพวกเรา
ได้หลายอย่างโดยเฉพาะในการประสานงาน
และการดันคนที่ไม่เกี่ยวออกจากพื้นที่

ผู้ช่วยเหลือกลายเป็นคนที่ต้องให้ความระมัดระวัง
ที่จะต้องให้พวกเขาปลอดภัยมากที่สุด


ความคิดเห็นที่ 3 ni_gul , rattiya และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
แม่หมี from mobile วันที่ : 27/06/2018 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ส่งกำลังใจให้เด็กๆและโค้ชปลอดภัย

เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่และผู้มีน้ำใจที่พยายามช่วยเหลือ ขอให้เจอตัวทุกคนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 ni_gul , rattiya และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
ทางแก้ว วันที่ : 27/06/2018 เวลา : 17.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับหมอwullopp
การร่วมมือการช่วยเหลือ
ไมตรี มิตรภาพ เมตตา
เป็นฐานศัพท์ที่ต่อเนื่องและใกล้เคียง
โลกเราอยู่ด้วยความคิดเช่นนี้
ที่ทะเลาะเบาะแว้งกัน
ที่ดีเลวต่อกัน
ก็หายไปในช่วงเวลานี้เอง
มนุษย์มีกันแค่นี้


ความคิดเห็นที่ 1 ni_gul , rattiya และอีก 2 คนถูกใจสิ่งนี้ (4)
wullopp วันที่ : 27/06/2018 เวลา : 16.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอให้เหตุการณ์นี้
ผ่านพ้นไป
โดยทุกคนทุกฝ่ายเดือดร้อนน้อยที่สุด

ขอขอบพระคุณ
ทีมนักดำน้ำ
จาก สปป.ลาว อังกฤษ(UK), สวีเดน, หน่วยซีล

ขอขอบพระคุณ
ทีมโดรนใต้น้ำ จากหลายสถาบัน

ขอแสดงความเชื่อมั่น
ในประเทศไทย ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน