*/
  • ชมวิวทิวทัศน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2011-03-15
  • จำนวนเรื่อง : 174
  • จำนวนผู้ชม : 498797
  • จำนวนผู้โหวต : 51
  • ส่ง msg :
  • โหวต 51 คน
<< มีนาคม 2013 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2556
Posted by ชมวิวทิวทัศน์ , ผู้อ่าน : 1735 , 08:41:48 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน RiverSky โหวตเรื่องนี้

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

อ้างอิง http://www.facebook.com/events/589189291109220/

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สรรพศิลปสิทธิวิทยาธร : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นริศ”

 เนื่องในโอกาส ๑๕๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ จัดโดย กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร....

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ....แต่ต้องส่งแบบตอบรับทางโทรสารภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ หมายเลขโทรสาร 0-2281-1153 , 0-2281-0382 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ก่อนที่หมายเลข 0-2628-5021 ต่อ 514-516

( ต้องติดต่อก่อน นะครับ อย่าสุ่มไปแบบไม่มีชื่อเข้าสัมมนา เพราะเกี่ยวกับเอกสารที่แจก (ดี ๆ ทุกเล่ม) เพราะรับเพียง 120 ท่านเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งแบบตอบรับอยู่ในเอกสารที่แนบครับ

 

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “สรรพศิลปสิทธิวิทยาธร : สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์”

ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียน - รับเอกสาร

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด

๐๙.๑๕ - ๐๙.๒๕ น. การอ่านบทกวีเทิดพระเกียรติ “สมเด็จครู”

โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

๐๙.๒๕ - ๑๐.๒๕ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สมเด็จครู”

โดย ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๑๐.๒๕ - ๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๐ - ๑๒.๓๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นริศ กับงานด้านภาษาและวรรณกรรม”

วิทยากร : ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน

ภาควิชาวรรณคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาเนินรายการ : นายวัฒนะ บุญจับ

สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นริศ กับงานสถาปัตยกรรม”

วิทยากร : ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์มาณพ อิศรเดช

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการ : นายวสุ โปษยานนท์

สานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นริศ กับงานประณีตศิลป์”

วิทยากร : นายวรวินัย หิรัญมาศ

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายนิยม กลิ่นบุปผา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (ช่างสิบหมู่) กรมศิลปากร

ดำเนินรายการ : นายจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา

นักวิชาการอิสระ

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นริศกับการดนตรี”

วิทยากร : ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผศ.ถาวร สิกขโกศล

ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีและดนตรีไทย

ดาเนินรายการ : นายอานันท์ นาคคง

ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ - ๑๒.๓๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นริศ กับงานด้านการละคร”

วิทยากร : ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

ราชบัณฑิต

ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ

ศิลปินแห่งชาติ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ดาเนินรายการ : นายกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ

สานักการสังคีต กรมศิลปากร

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. การแสดงดนตรีและละคร “ดึกดำบรรพ์”

วิทยากร : นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโขน ละคร กรมศิลปากร

นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์

ผู้อานวยการสานักการสังคีต กรมศิลปากร

คณะนาฏดุริยางค์และนาฏศิลปิน กรมศิลปากร

๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๔๕ - ๑๖.๑๕ น. ถาม - ตอบ ประเด็นทางวิชาการ

วิทยากรดาเนินรายการ : นายบุญเตือน ศรีวรพจน์

นายวัฒนะ บุญจับ

สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น พิธีปิดการสัมมนา

เครดิต สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

"อ่านเอกสารโครงการ" ตามลิ้งก์

http://www.literatureandhistory.go.th/files/news/chaophanaris.pdf

 

 

 

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน