• TrainerNamthip
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2010-01-14
 • จำนวนเรื่อง : 6
 • จำนวนผู้ชม : 23362
 • ส่ง msg :
 • โหวต 4 คน
TrainerNamthip
เรื่องน่ารู้ใหม่ล่าสุดในวงการฝึกอบรม และ พัฒนาบุคลากร
Permalink : http://www.oknation.net/blog/trainernamthip
วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2554
Posted by TrainerNamthip , ผู้อ่าน : 2677 , 13:52:36 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

**

สวัสดีคะ  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3  ที่มีเรื่องอยากเล่าสู่กันฟัง

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่าน มีน้องสาวสวยมาถามว่า ได้รับมอบหมายให้พัฒนาเรื่องการบริการงานขายรูปแบบ Retail มีสาขามากมาย  ให้เห็นเป็นรูปธรรมด่วน จะเริ่มอย่างไรดี   ก็ถามน้องกลับไปว่าองค์กรมี Core Value หรือไม่  น้องก็ถามว่า แล้วคืออะไรคะ  ต้องเริ่มตรงนี้ก่อนหรือคะ  เล่าต่อว่า ประโยคที่น้องถามเป็นประโยคที่พี่เคยถาม ท่านอาจารย์ ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์  ปรมาจารย์ด้านการตลาดและการบริการ ท่านบอกว่า ต้องหา Core Value ให้ได้ก่อน สรุปสั้นๆ เข้าใจง่ายๆ   Core Value คือ ค่านิยมหลักที่องค์กรจะเป็น  สิ่งที่จะบอกกับตลาด  กับสังคม ว่า เรา เป็น อยู่ คือ    จะให้พนักงานปฏิบัติ และหรือลูกค้าจะได้รับจากการมาใช้บริการ  สัมผัสได้ และพอใจสูงสุด    ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจลูกค้า  จาก Vision  ขององค์กร   จากทีมงานที่สัมผัสลูกค้าโดยตรงในองค์กรร่วมกันคิด จากข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน ธุรกิจเดียวกัน หรือจากคู่แข่ง  และแม้จาก product หรือบริการที่เราทำ (ไม่รู้ครบถ้วนไหม)  ซึ่งเมื่อ set up ได้แล้ว ก็พัฒนาให้เป็นมาตรฐานการบริการหรือ กำหนดพฤติกรรมที่ต้องทำต้องเดินหน้า จากนั้น ก็สอนๆๆๆๆๆ   สื่อสารๆๆๆ  ให้ทีมงานปฏิบัติ  (จะให้ครบวงจรก็อย่างที่เคยบอกนะคะ ว่าต้องตรวจประเมิน และ นำ KPI มาใช้  บางครั้ง Core Value อาจมีหลายข้อ ซึ่งการจะทำทั้งหมดอาจจะยาก  ก็แนะนำให้ตั้งเป้าว่าจะทำทั้งหมดให้ครบเมื่อใด อาจจะ 3-5 ปี ก็ได้ และก็ตั้งว่าปีที่ 1  ทำอะไร   ปีที่ 2 ทำอะไรเพิ่ม   

ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจและมั่นใจเพิ่มเติม จึงไป หาว่าCore Value มีนิยามอย่างไร  และตัวอย่างที่เขาทำกัน  ทำอย่างไร มีทั้งของไทยของเทศ   รวบรวมมาพอสังเขปดังนี้คะ

 1.   English-Thai: Longdo Dictionary

ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

 

2. ข้อมูล :  Posted by โอปะนะยิโกที่ http://www.oknation.met/blog/sariputta

Core Value ค่านิยมหลัก  เป็นหลักชี้นำ พฤติกรรมที่องค์กร หรือพนักงานองค์การคาดหวังว่าจะปฏิบัติ  เป็นสิ่งสะท้อน หรือ มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวังเสมอ  เป็นสิ่งที่สนับสนุนและชี้นำการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กร  และช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ

Shelda Debowski (2006)  กล่าวถึงการกำหนด Core Value  นั้นประกอบไปด้วยความร่วมมือในการทำงาน การสื่อสารด้วยปฏิสัมพันธ์ นวัตกรรม การปรับตัว เป้าหมายการเรียนรู้ ความเชื่อถือ คุณค่าแห่งความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  ถ้านำมาบูรณการเข้าด้วยกัน

3.The Art of Demotivation, E.L. Kersten

defines these as “the values that are most important to the direction of the organization and the decision-making within it.” Management consultants Francis Goullart and James Kelley describe core values as “the essence of the corporate culture” and an “expression of its personality

Which core values a company adopts (and how consistently they are adhered to) influence the future of that company and how customers, employees and stakeholders come to perceive it.

ข้อมูลต่อจากนี้ยิ่งน่าสนใจ เพราะ จาก Core Value จะพัฒนาไปสู่ วัฒนธรรมองค์กร  

4. Core Value กับการปรับเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร  เขียนโดย..ณรงค์วิทย์ แสนทอง
วิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียนอิสระ 
www.peoplevalue.co.th

แนวทางในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรบนพื้นฐานของค่านิยมองค์กร (Core Value หรือ Core Competency) ดังนี้   

 • กำหนด Core Value/Competency  ควรกำหนดให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ เช่น ถ้าเป็นธุรกิจโรงแรมก็อาจจะมีเรื่อง การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus) ถ้าเป็นโรงงานผลิตสินค้าอาจจะมีเรื่อง จิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย (Safety Awareness) ถ้าเป็นเอเย่นซี่ผลิตโฆษณาอาจจะมีเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ฯลฯ  เราต้องกำหนด Core Value ที่สามารถใช้ได้กับทุกคนในองค์กร ไม่ใช่กำหนดเรื่องที่ไม่สามารถใช้กับทุกคนได้ เช่น Core Value ของเราคือ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ก็คงจะลำบากน่าดูที่จะทำให้พนักงานระดับล่างมีวัฒนธรรมองค์กรเรื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ Core Value ที่กำหนดนั้น จะต้องสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น 
 • กำหนดพฤติกรรมหลัก (Key Behavior) เมื่อกำหนด Core Value/Competency แล้ว ควรจะแปลออกมาเป็นพฤติกรรมหลักที่องค์กรของเราต้องการ เช่น การให้บริการลูกค้า (Customer Focus) พฤติกรรมหลักที่องค์กรของเราต้องการคือ การกระตือรือร้นในการเข้าหาลูกค้า การรับฟังความต้องการของลูกค้า การแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบ หรือการจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหา การกำหนดพฤติกรรมหลักนี้จะทำให้เรามองเห็นชัดเจนขึ้นว่า Core Value/Competency แต่ละตัวขององค์กรเรานั้นคืออะไร ไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดสวยหรูเพียงอย่างเดียว 
 • วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรปัจจุบัน เราควรจะวิเคราะห์ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรของเราในปัจจุบันก่อนว่ามีอะไรบ้าง แล้วค่อยมีคัดเลือกดูว่าวัฒนธรรมตัวไหนที่สอดคล้องกับ Core Value/Competency ที่กำหนดขึ้นมาใหม่ และถ้าเป็นไปได้ควรวิเคราะห์ด้วยว่าวัฒนธรรมเรื่องอะไรที่อยู่มานาน วัฒนธรรมใดที่เป็นเพียงวัฒนธรรมของบุคลากรเพียงบางกลุ่ม รวมถึงอาจจะวิเคราะห์ถึงที่มาของวัฒนธรรมแต่ละตัวด้วยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะบางอย่างเกิดจากความไม่ยุติธรรมขององค์กรเอง วัฒนธรรมบางตัวเกิดจากการเลียนแบบองค์กรอื่น

  วางแผนกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เมื่อเราทราบแล้วว่า Core Value/Competency ขององค์กรที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของเราแล้ว ทราบถึงวัฒนธรรมปัจจุบันแล้ว ให้นำเอาสองส่วนนี้มาจัดทำแผนการสร้างหรือพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ ควรจะกำหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ตาม Core Value ที่ยังไม่มี หรือปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่แล้วให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่ต้องการ    

ตัวอย่าง Core Value

 บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) : C.P. Seven Eleven Public Company Limited

ค่านิยม  คือ 7 Values และ 11 Leadership ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

7 Values คุณค่าร่วมที่ปรารถนาอยากให้มี
• แกร่ง มีความอดทน อดกลั้น และมีทัศนคติที่ดี
• กล้า กล้าคิด พูด ทำ ในเชิงสร้างสรรค์และถูกต้อง
• สัจจะวาจา รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับผู้อื่น
• สามัคคี ทำงานเป็นทีมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
• มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ
• ให้ความเคารพผู้อื่น เคารพในความคิดและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
• ชื่นชมความงามแห่งชีวิต แบ่งเวลาในการทำงาน และใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม

 11 Leadership ความสมบูรณ์ของภาวะผู้นำที่จำเป็นต้องมี
• มีความจริงใจ ไม่ศักดินา ใช้ปิยะวาจา อย่าหลงอำนาจ
• เป็นแบบอย่างที่ดี มีความยุติธรรม ให้ความเมตตา
• กล้าตัดสินใจ อาทรสังคม บ่มเพาะคนดี มีใจเปิดกว้าง

กรมควบคุมโรค-SMART

        S ervice Mind

        M astery/Evidence-based

        R elationship

        T eamwork

ศาลยุติธรรม

        คงความศรัทธาในผลแห่งการพิพากษา

         บริหารและพัฒนาด้วยความโปร่งใส

         สร้างความเข้าถึงได้ให้แก่สาธารณชน

         มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงานศาลยุติธรรม

McDonald's Values 

 • We place the customer experience at the core of all we do

  • Our customers are the reason for our existence.  We demonstrate our appreciation by providing them with high quality food and superior service, in a clean, welcoming environment, at a great value.  Our goal is QSC&V for each and every customer, each and every time.

 • We are committed to our people

  • We provide opportunity, nurture talent, develop leaders and reward achievement.  We believe that a team of well-trained individuals with diverse backgrounds and experiences, working together in an environment that fosters respect and drives high levels of engagement is essential to our continued success.

 • We believe in the McDonald’s System

  • McDonald’s business model, depicted by the “three-legged stool” of owner/operators, suppliers, and company employees, is our foundation, and the balance of interests among the three groups is key.

 • We operate our business ethically

  • Sound ethics is good business.  At McDonald’s, we hold ourselves and conduct our business to high standards of fairness, honesty, and integrity.  We are individually accountable and collectively responsible.

 • We give back to our communities

  • We take seriously the responsibilities that come with being a leader.  We help our customers build better communities, support RMHC, and leverage our size, scope and resources to help make the world a better place.

 • We grow our business profitably

  • McDonald’s is a publicly-traded company.  As such, we work to provide sustained, profitable growth for our shareholders.  This requires a continuing focus on our customers and the health of our System.

 • We strive continually to improve

  • We are a learning organization that aims to anticipate and respond to changing customer, employee and system needs through constant evolution and innovation.

Read more: http://wiki.answers.com/Q/What_is_mcdonalds_value_statement#ixzz1T6NojGin

Starbucks     

Starbucks’ core values include community service, eco-friendliness and Third World aid. As ABC News reported in March 2010, Starbucks has fulfilled its promises in those areas by becoming one of the world’s most ethical companies …………                                

Quality …..1st Priority  ,  Premium ….European Coffee  Experience to USA, Value……Simplicity over Technology,  Investing in ….Innovation, Employees as “PARTNERS” and the most important asset. 

Google    

Google co-founders Larry Page and Sergey Brin expressed Google’s core values early on in the phrase “Don’t Be Evil.”

ที่จริงมีอีกมากนะคะ  ยิ่งค้นยิ่งหายิ่งได้ทำยิ่งสนุก และก็อยากบอกต่อๆ   อย่างไร้ อย่างไร หากองค์กร มี Core Value แล้ว ต้องนำมาทำให้ปรากฏต่อยอดได้และต้องทบทวนตลอดเวลาว่า ใช่แล้วหรือยัง  จนสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร สร้างประสบการณ์ลูกค้าให้ได้   อย่าปล่อยให้ Core Value เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  เพราะ อาจผิดทางและนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ดีขององค์กร ถึงเวลานั้น เป็นรากใหญ่ฝั่งลึก ยากที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นได้
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลาดพร้าวซอยสิบสอง วันที่ : 26/07/2011 เวลา : 14.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thairesearch2539

รีบตามมาอ่านเลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน