• Treesirikul
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2018-08-01
 • จำนวนเรื่อง : 11
 • จำนวนผู้ชม : 6071
 • ส่ง msg :
 • โหวต 0 คน
Website design&Marketing Online
แหล่งรวบรวมความรู้ด้านการพัฒนา Website ด้วย Wordpress และการทำการตลาดออนไลน์ เช่น Seo Sem
Permalink : http://www.oknation.net/blog/treesirikul
วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565
Posted by Treesirikul , ผู้อ่าน : 344 , 08:07:59 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สอบ ก.พ. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมว่าทุกคนต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. กันมาบ้างไม่มากก็น้อย หลาย ๆ คนก็ยังคงไม่รู้ว่าการสอบ ก.พ. คืออะไร สอบแล้วสามารถเอาผลสอบไปใช้ทำอะไรได้ และการสอบ ก.พ. มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญมาให้กับทุกคน รวมถึงมีเคล็ดลับในการเตรียมสอบ และคำถามที่ทุกคนสงสัยไว้ในบทความนี้แล้ว


สอบ ก.พ. คืออะไร

การสอบ ก.พ. คืออะไร? เป็นคำถามที่หลาย ๆ คนคงเกิดความสงสัยหลังจากได้ยินคนพูดกันมากมาย การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าไปทำงานในหน่วยงานราชการ เพื่อให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะต้องทำการสมัครสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่กำหนดให้ผ่านก่อน การสอบ กพ จึงเปรียบเสมือนตัวกลางของผู้สมัครสอบที่อยากทำงานราชการ กับหน่วยงานราชการที่ขาดแคลนบุคลากรนั่นเอง

โดยการสอบ ก.พ. เป็นส่วนหนึ่งของ สำนักงาน ก.พ. (OCSC) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นองค์กรกลางในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี รวมถึงร่วมพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราการแข่งขัน อ้างอิงจากสถิติข้อมูลปี 2563 

 • การสอบ ก.พ. แบบ Paper & Pencil มีผู้สมัครสอบเข้ามาจำนวน 500,000 คน กลับมีอัตราคนสอบผ่านเพียงแค่ 2.72% หรือ 13,604 คน 

 • การสอบ ก.พ. แบบ E-exam มีผู้สมัครสอบเข้ามาจำนวน 26,520 มีอัตราผู้สอบผ่าน 2.66% หรือ 707 คน 

หมายเหตุ การสอบ ก.พ. แบบ E-exam ในปี 2564 มีผู้สมัครทั้งหมด 40,998 มีอัตราผู้สอบผ่าน 5.6% หรือ 2,303 คน


สอบ ก.พ. ทํางานอะไรได้บ้าง

การสอบ ก.พ. แม้จะได้ยินกันบ่อย ๆ แต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าสอบ กพ เพื่ออะไร หรือสอบ กพ ทํางานอะไรได้บ้าง โดยอาชีพราชการที่ต้องใช้ผลสอบ กพ มีอยู่หลากหลายอาชีพจากหลายหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น

 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 • กรมอนามัย : นักวิชาการสาธารณสุข

 • กรมประมง : นักวิชาการประมง


คุณสมบัติและอายุของผู้เข้าสอบ ก.พ.

คำถามโดยทั่วไปที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. คือสอบ ก.พ. คุณสมบัติ อายุมีข้อกำหนดไว้อย่างไรบ้าง สำหรับคุณสมบัติและอายุของผู้เข้าสอบ ก.พ. สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ข้อ ดังนี้

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

 2. จบการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของระดับวุฒิการศึกษา ปวช. ปวท.ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

 3. มีสัญชาติไทย

 4. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้อราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 

สอบ ก.พ. ใช้วุฒิอะไรในการสมัคร

การสอบ ก.พ. จะมีการแบ่งเป็น 4 ระดับ ตามวุฒิการศึกษา โดยการสอบ กพ ใช้วุฒิอะไร เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ ดังนี้

 • ระดับ 1 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • ระดับ 2 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ระดับ 3 วุฒิปริญญาตรี

 • ระดับ 4 วุฒิปริญญาโท

การสอบ ก.พ. ข้อสอบจะมีความยากมากขึ้น และเกณฑ์คะแนนผ่านจะเพิ่มมากขึ้นตามระดับวุฒิการศึกษา โดยผู้สมัครสอบส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลการสอบของระดับวุฒิที่สูงกว่ามาสมัครของวุฒิที่ต่ำกว่าได้เช่นกัน


 การสอบ ก.พ. มีทั้งหมดกี่ภาค สอบอะไรบ้าง

การสอบ ก.พ. จะแบ่งออกได้เป็น 3 ภาค ได้แก่

ภาค ก. การสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป

ภาค ก. จะเป็นสอบวัดความรู้สามารถทั่วไปและการคิดวิเคราะห์ โดยข้อสอบประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่

 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย + คณิตศาสตร์) จำนวน 50 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน

 2. วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ คิดเป็น 50 คะแนน

 3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี  จำนวน 25 ข้อ คิดเป็น 50 คะแนน

การสอบ ก.พ. ภาค ก. จะมีเกณฑ์การสอบผ่านที่แตกต่างกันไปตามแต่ละวุฒิการศึกษา เช่น

 • ระดับปริญญาโท วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน 

 • ระดับตั้งแต่ปริญญาตรีลงมา วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน 

 • ในส่วนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีทุกระดับจะใช้เกณฑ์ผ่านเท่ากัน คือ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน และไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 

ภาค ข. การสอบวัดความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

การสอบ ก.พ. ภาค ข. เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการสมัคร โดยข้อสอบอาจเป็นทั้งแบบปรนัยหรืออัตนัย สอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบสมรรถนะร่างกาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของส่วนราชการนั้น ๆ เป็นการสอบที่จะต้องผ่านการสอบภาค ก. ก่อน ตำแหน่งที่ได้รับความนิยมของผู้สมัคร เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานสาธารณสุข และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นต้น

ภาค ค. การสอบสัมภาษณ์

เมื่อสอบผ่านทั้งภาค ก. และภาค ข. แล้ว ก็จะเป็นการทดสอบภาค ค. เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ส่วนใหญ่มักจะเป็นการสอบสัมภาษณ์จากแต่ละหน่วยงาน แต่ในการสอบอาจจะมีการทดสอบเพิ่มเติม เช่น ทดสอบร่างกาย หรือทดสอบจิตวิทยาร่วมด้วย


การสอบ ก.พ. แบบ E-exam คืออะไร

การสอบ ก.พ. แบบ E-exam คือ การสอบ ก.พ. อิเล็กทรอนิกส์ ทำการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ยังคงเหมือนกับการสอบ กพ แบบ paper and pencil ทุกประการ ต่างกันที่การสอบแบบ paper and pencil จะเป็นการสอบปกติโดยใช้ดินสอฝนข้อสอบนั่นเอง

นอกจากนี้การสอบ ก.พ. ในปี 2564 หากผู้สมัครสอบได้ทำการสมัครสอบรอบ E-exam ไปแล้ว ก็ยังสามารถสมัครสอบแบบ paper and pencil ได้ตามปกติ (ควรติดตามรายละเอียดของแต่ละปี)


ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ.

การสอบ ก.พ. มีขั้นตอนการสมัครทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่

 1. กดสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานก.พ. https://ocsc2.job.thai.com/

 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 3. เลือกรอบสอบและศูนย์สอบ จากนั้นระบบจะส่งฟอร์มชำระเงินมาให้

 4. ชำระค่าสอบ 330 บาท ภายในวันที่ฟอร์มกำหนด หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ

 5. การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 6. หลังจากชำระค่าสอบ 1 วัน ให้เข้าเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ หากยังไม่มีรูปถ่ายผู้สมัคร ให้ทำการอัพโหลดรูปถ่ายภายในวันที่กำหนด (รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1*1.5 นิ้ว ขนาดไฟล์ 40-100 kb ประเภทไฟล์ .JPG ก่อน)

 7. พิมพ์ “บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ” เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในวันสอบจริง 

ข้อควรรู้

 • รายชื่อผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบได้ที่ https://ocsc2.job.thai.com/

 • สำหรับผู้ที่สงสัยช่วงที่เปิดรับสมัครการสอบ ก.พ. วันไหน โดยปกติจะรับสมัครในช่วงเดือน ก.พ. ของทุกปี และมักจะจัดสอบช่วงเดือน มิ.ย.- ก.ค. ของทุกปี

 • สำหรับผู้ที่สงสัยว่าการสอบ กพ 64 วันไหน ในปี 2564 จะตรงกับวันที่ 8 และ 29 พ.ค.

วิธีเตรียมตัวก่อนสอบ ก.พ.

การเตรียมตัวสอบ ก.พ. 65 ที่จะมาถึงอาจสร้างความไม่มั่นใจให้กับหลาย ๆ คน บทความนี้ได้รวบรวมวิธีการเตรียมตัวก่อนสอบ กพ ที่จำเป็นมาให้ ดังนี้

ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ

การติดตามข้อมูลข่าวสารจะช่วยให้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญ สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการสอบ ก.พ.และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้

อ่านหนังสืออย่างเคร่งครัด

จะช่วยให้สามารถอ่านเนื้อหาที่สำคัญได้อย่างทันเวลา ไม่ต้องเร่งอ่านตอนใกล้สอบ รวมถึงมีเวลาเหลือพอที่จะทบทวนเนื้อหาซ้ำอีกด้วย

การฝึกทำข้อสอบเก่า

เป็นเทคนิคที่ใช้ได้กับการสอบเสมอ แนวข้อสอบเก่า ๆ จะทำให้รู้ว่าสอบ กพ อ่านอะไรบ้าง และยังทำให้คุ้นชินกับการทำข้อสอบ ช่วยลดอาการตื่นสนามสอบได้เป็นอย่างดี

ลงเรียนคอร์สติวสอบ ก.พ. ออนไลน์

เตรียมตัวสอบ กพ เป็นเรื่องยากสำหรับหลาย ๆ คนที่ไม่รู้ว่าต้องอ่านอะไร และเป็นกังวลว่าสอบ กพ ยังไงให้ผ่าน การลงเรียนคอร์สติวสอบ ก.พ. ออนไลน์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากจะมีการรวบรวมเนื้อหาสำคัญ พร้อมแนวข้อสอบ และเทคนิคต่าง ๆ ให้กับผู้สอบได้อย่างตรงจุด


คำถามที่พบบ่อยเรื่องการสอบ ก.พ.

สอบ ก.พ. ใช้เวลากี่ชั่วโมง?

การสอบ ก.พ. กำหนดเวลาสอบไว้ที่ 3 ชั่วโมง จากข้อสอบ 100 ข้อ

สอบ ก.พ. ได้ถึงอายุเท่าไหร่?

การสอบ กพ ไม่ได้มีการกำหนดอายุสูงสุดไว้

สอบ ก.พ. ใส่ชุดอะไร?

การเข้าสอบ กพ จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อย สามารถใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าผ้าใบ ควรหลีกเลี่ยงการใส่กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะเข้าห้องสอบ

 • ผู้หญิงควรสวมเสื้อและกระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ 

 • ผู้ชายควรสวมเสื้อเชิ้ต นำเสื้อไว้ในกางเกง 

สอบ ก.พ. ได้กี่ครั้ง? ผลคะแนนมีอายุกี่ปี?

การสอบ กพ ไม่มีการกำหนดจำนวนในการสอบ สามารถสอบใหม่ได้ทุกปีตามที่ต้องการ ผลคะแนนการสอบ กพ ไม่มีวันหมดอายุ


ข้อสรุปเรื่องการสอบ ก.พ.

การสอบ ก.พ. นับเป็นก้าวแรกในการเข้าไปทำงานในหน่วยงานราชการ การสอบ กพ มีข้อสอบที่มีความยากง่ายปะปนกันไป จึงเป็นการสอบที่แข่งกับเวลา ผู้สอบจึงจะต้องหมั่นอ่านหนังสือ ทำข้อสอบเก่า รวมถึงติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ หากปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอย่างเคร่งครัด ก็จะสามารถสอบ กพ ผ่านได้อย่างไม่เกิดปัญหา


 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2022 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]