• Treesirikul
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2018-08-01
  • จำนวนเรื่อง : 11
  • จำนวนผู้ชม : 5511
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
Website design&Marketing Online
แหล่งรวบรวมความรู้ด้านการพัฒนา Website ด้วย Wordpress และการทำการตลาดออนไลน์ เช่น Seo Sem
Permalink : http://www.oknation.net/blog/treesirikul
วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565
Posted by Treesirikul , ผู้อ่าน : 252 , 11:04:17 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูล คือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจจริงหรือ?

 

Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูล คือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจจริงหรือ?

 

ในโลกที่ข้อมูสข่าวสารต่าง ๆ อยู่จำนวนมหาศาล data analytics คืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับหลาย ๆ ธุรกิจ การเรียนรู้ การทำความเข้าใจ และมีข้อมูลที่ดี เป็นสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจ การจัดการข้อมูลจำนวนมากย่อมต้องใช้เครื่องมือที่ดีอย่าง data analytics เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ผลิต ลูกค้า ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ แม้กระทั่งวงการศึกษาเองยังมีการนำ data analytics มาใช้ ยกตัวอย่าง เช่น การทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ต่าง เป็นต้น

 

Data Analytics คืออะไร?

 

 

Data Analytics คือ เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากอดีตและปัจจุบันแล้วทำการประมวลผลเพื่อคาดการณ์สิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ธุรกิจสามารถหาผลิตภัณฑ์ บริการต่าง  ๆ รวมไปถึงการทำการตลาดที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างตรงจุด การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การนำ Data Analytics ไปใช้ในรูปแบบธุรกิจหมายความว่าบริษัทสามารถช่วยลดต้นทุนได้โดยระบุวิธีการทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น บริษัทสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยวิเคราะห์แนวโน้มและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งสามารถนำไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ของบริษัทได้

 

การวิเคราะห์ข้อมูลมีกี่ประเภท

 

 

Descriptive Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน)

เป็น Data analytics เชิงพรรณนาหรือเรียกอีกชื่อว่า การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน ที่มีการใช้ข้อมูลอดีตและปัจจุบันแต่ยังไม่มีการวิเคราะห์เชิงลึกแล้วนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลชนิดนี้เป็นสิ่งที่องค์กรใช้ทุกวัน มีซอฟต์แวร์ทางสถิติพื้นฐาน เช่น Microsoft Excel หรือเครื่องมือสร้างภาพข้อมูล เช่น Google Charts และ Tableau สามารถช่วยแยกวิเคราะห์ข้อมูล ระบุแนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และแสดงข้อมูลด้วยภาพได้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานจะอธิบายข้อมูลเชิงเปรียบเทียบแสดงภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพและแนวโน้มของธุรกิจในการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขและการทำรายงานออกมาเพื่อให้เข้าใจง่าย เช่น การเติบโตของยอดขายต่อเดือน รายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจ เป็นต้น Descriptive Analytics จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับองค์กรเมื่อเวลาผ่านไป และใช้แนวโน้มเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจได้

 

Diagnostic Analytics (การวิเคราะห์แบบเชิงวินิจฉัย)

เป็นรูปแบบหนึ่งของ Data analytics ที่ตรวจสอบข้อมูลหรือเนื้อหาเพื่อตอบคำถามที่ว่า ทำไมถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้น ? มีการวิเคราะห์ด้วยลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การเจาะลึกข้อมูล การค้นพบข้อมูล การจัดการข้อมูลจำนวนมากและความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยส่วนมากจะถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำผลช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซี่งสามารถทำได้ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่อธิบายแบบมีขั้นตอน (อัลกอริทึม) หรือจะใช้เครื่องมือทางสถิติก็ได้

 

Predictive Analytics (การวิเคราะห์แบบพยากรณ์)

เป็นการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยนำข้อมูลจากอดีตและปัจจุบันมารวมกับการสร้างแบบจำลองทางสถิติ เป้าหมายของ Data analytics รูปแบบนี้ คือการไปให้ไกลกว่าการที่ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและทำการประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร ส่วนสาเหตุที่ทำให้องค์กรหันมาใช้เครื่องมือชนิดนี้ในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มผลกำไร มีดังนี้

  1. ปริมาณและประเภทของข้อมูลที่มีจำนวนมากสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ จัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  2. ความน่าสนใจในการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกอันถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้น เพราะให้ข้อมูลที่ตรงกับความจริงมาก

 

Prescriptive Analytics (การวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ)

เป็นการวิเคราะห์หาคำตอบว่า "ควรทำอย่างไร" หรือ “จะทำอย่างไรเพื่อให้..เกิดขึ้นได้” โดยการนำขั้นตอนการใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด และใช้เทคนิคเฉพาะต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์กราฟ การจำลอง การประมวลผลเหตุการณ์ที่ซับซ้อน เป็นต้น เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว Data analytics ประเภทนี้จะให้ข้อเสนอแนะสำหรับขั้นตอนต่อไป ดังนั้นการวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำจึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจที่มีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

 

 

ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics

รู้หรือไม่ว่าการทำ Data analytics สำหรับธุรกิจสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการเริ่มทำธุรกิจต้องมีความเข้าใจในตัวลูกค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการก่อน การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินงานจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุด การทำ Data analytics ในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาธุรกิจ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2022 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]