• การีม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-06-12
  • จำนวนเรื่อง : 7
  • จำนวนผู้ชม : 17995
  • ส่ง msg :
  • โหวต 3 คน
http://www.oknation.net/blog/ukoo
เป็นข่าว/ภาพงานประชุมสัมมนา/กิจกรรม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/ukoo
วันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2551
Posted by การีม , ผู้อ่าน : 2401 , 23:42:16 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                                                               เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2551 เปิดการอบรมโครงการผักสวนครัวสัมพันธ์                                                ณ มัสยิดอัลยุรอสามัคคี  หมู่ที่ 1 ต.ชะไว อ.ไชดย จ.อ่างทอง                                                         นายบุญเสริม  หนูทอง  อิหม่านมัสยิดฯเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ         ....

อ่านต่อ

Posted by การีม , ผู้อ่าน : 942 , 22:33:58 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 นายวีระ  มินสาคร ผู้ประสานงานภาคกลาง ได้เดินทางไปทำสัญญาโครงการปลูกผักสวนครัวสัมพันธ์ และโครงการเรื่องเล่าจากรุ่นปู้สู่รุ่นหลาน ณ มัสยิดอัลยุรอสามัคคี ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทองมีนายบุญเสริม  หนูทอง ผู้นำศาสนา และคณะกรรมการมัสยิดฯให้การต้อนรับคุณวีระ  มินสาคร ผู้ประสานงานภาคกลาง นั่งพูดคุยกับผู้รับผิดชอบโครงการนายบุญเสริม  หนูทอง ผู้รับผิดชอบโครงการฯลงนามในสัญญาโครงการปลูกผั....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2551
Posted by การีม , ผู้อ่าน : 1202 , 20:05:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการอบรมผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทยรุ่นที่ 9   ระหว่างวันที่  9-13 พฤษภาคม  2551ณ ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์  หนองจอก  กรุงเทพฯเจ้าของโครงการ  แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธงชัย  กันพันธ์  / น.ส.ฮาลีเมาะ  ยูโกะผู้เข้าร่วมอบรม ผู้นำชุมชนมุสลิมจาก 4 ภาค เหนือ อีสาน กลาง ใต้จำนวน  31  คนวัตถุประสงค์ให้ความรู้เรื่องบริหารจัดการ  ความรู้เรื่องแนวทางในการของบประมาณจากภาครัฐและหน่วยง....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 17 มิถุนายน 2551
Posted by การีม , ผู้อ่าน : 1364 , 20:35:04 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รายงาน – โรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย ธงชัย กันพันธ์ในสภาพสังคมปัจจุบัน ภาครัฐได้ให้ความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนเป็นอย่างมาก โดยมีการสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลของความเป็นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ขาดความใส่ใจในคุณภาพ จริยธรรม แม้กระทั่งสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดล้อมทางสังคม จนทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า ปัจจุบันสังคมเสื่อมทรามลง สุขภาพร่างกายทรุดโทรม สุขภาพจิตแย่ลง  ....

อ่านต่อ

Posted by การีม , ผู้อ่าน : 959 , 07:10:40 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิม จัดอบรมโครงการอบรมผู้นำมุสลิม ในรุ่นที่ 10/2551 ตั้งแต่วันที่ 8-12 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์ศ฿กษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้กำหนดการอบรมแกนนำหลักสูตรโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมรุ่นที่ 10/2551ตั้งแต่วันที่ 8-12 สิงหาคม 2551วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 255107.00 -16.00 น.                                    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป ศูนย....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2551
Posted by การีม , ผู้อ่าน : 830 , 20:36:33 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คุณธงชัย  กันพันธ์สำนักงานโครงการโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยห้อง 16 ชั้น 3 อาคารเลี้ยงเด็กกำพร้าอาคารมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย87/2 ถนน รามคำแหง ซอย 2 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250       โทรศัพท์  [085] 1163077  โทรศัพท์/โทรสาร [02] 729-8816E - mail : [email protected]เว็บไซด์ : http://www.muslimthaihealth.com....

อ่านต่อ

Posted by การีม , ผู้อ่าน : 818 , 20:21:23 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  1.  เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติที่เอื้อต่อการบริหารการพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาวะมุสลิม2.  เพื่อผลักดันให้องค์กรมุสลิม ร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและกิจกรรมส....

อ่านต่อ


/1