• สุธน_หิญ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 166
  • จำนวนผู้ชม : 233821
  • ส่ง msg :
  • โหวต 14 คน
ยูโทเพียไทย
รัฐสวัสดิการ + ภาษีเดี่ยวจากที่ดิน = เจริญสุขทั่วหน้า + ไร้วิกฤตฟองสบู่
Permalink : http://www.oknation.net/blog/utopiathai
วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2554
Posted by สุธน_หิญ , ผู้อ่าน : 1119 , 00:20:52 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

(จากบทบรรณาธิการ The Progress Report เรื่อง Efficiency, Equity, Sustainability โดย Fred E. Foldvary บรรณาธิการอาวุโส ที่ http://www.progress.org/2006/fold452.htm เว็บไซต์ของ Foldvary เองคือ http://www.foldvary.net)

เราต้องการอะไรจากระบบเศรษฐกิจของเรา? สิ่งที่คนส่วนมากต้องการนั้นสรุปรวมได้เป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ ความเที่ยงธรรม และ ความยั่งยืน

ประสิทธิภาพคืออัตราส่วนระหว่างผลผลิต (output) กับสิ่งป้อนเข้า (input) ระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพจะมีการผลิตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากทรัพยากรที่ป้อนเข้า เราจะทำให้ผลิตภาพและความเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดได้อย่างไร? ด้วยการปล่อยให้ตลาดเสรีทำงานโดยปราศจากการแทรกแซง ไม่มีหนทางอื่นที่จะปรับปรุงผลิตภาพของระบบตลาดเสรีที่ไร้การสอดแทรก การตั้งข้อจำกัดควบคุมใดๆ ต่อการกระทำของมนุษย์ที่ซื่อสัตย์และรักสงบย่อมจะทำให้ผลิตภาพและประสิทธิภาพลดลง

ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพคือระบบที่การค้าเป็นไปโดยเสรี ทั้งภายในประเทศเองและกับระบบเศรษฐกิจต่างประเทศ ประสิทธิภาพสูงสุดจะเกิดได้ก็ต้องยกเลิกทั้งภาษีสินค้าเข้าและภาษีภายใน คือภาษีที่เก็บจากกิจกรรมที่ก่อผลผลิต รายได้สาธารณะนั้นอาจหาได้โดยไม่ต้องขัดขวางระบบตลาดเสรี เช่น เก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (user fees) ค่าก่อมลพิษ และค่าก่อความแออัด และโดยการเก็บภาษีจากมูลค่าหรือค่าเช่าที่ดิน การคลังสาธารณะซึ่งมีที่ดินเป็นฐานไม่ขัดขวางประสิทธิภาพเพราะที่ดินมีอุปทานคงที่ ไม่มีต้นทุนการผลิต และเพราะการบริการสาธารณะทำให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น การเก็บภาษีจากมูลค่านี้คือการนำกลับคืนให้แก่ผู้ให้บริการสาธารณะ

แนวคิดผิดพลาดที่ใหญ่หลวงอันหนึ่งซึ่งพบในตำราเศรษฐศาสตร์แทบทุกเล่มคือข้อที่ว่าจำเป็นจะต้องแลกกัน หรือได้อย่างเสียอย่าง (trade-off) ระหว่างความเที่ยงธรรมกับประสิทธิภาพ ตำราเหล่านี้กล่าวว่าถ้าจะให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นเราต้องเก็บภาษีคนรวย ซึ่งทำให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจลดลง แต่ที่จริง ความเที่ยงธรรมที่แท้จริงกลับเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมเติมเต็ม (complementary) ให้แก่ประสิทธิภาพ เทียบกับเศรษฐกิจที่ยุ่งเหยิงในปัจจุบัน เราสามารถมีทั้งความเที่ยงธรรมและประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยยกเลิกภาษีที่เก็บจากแรงงานและทุน และปล่อยให้ธรรมชาติหาเงินให้แก่การคลังสาธารณะแทน โดยกำหนดให้รายได้สาธารณะมีที่มาจากที่ดิน

ปัจจุบันถือว่าเจ้าของที่ดินได้รับเงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ เพราะงานสาธารณะซึ่งส่วนหนึ่งได้จากภาษีจากผู้ทำงานและผู้บริโภคไปทำให้รายได้จากค่าเช่าที่ดินสูงขึ้น เรื่องนี้มีผลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันอย่างมากด้านรายได้ขณะที่การลดลงของผลิตภาพและการใช้ภาษีแบ่งรายได้ไปจากผู้ทำงานก่อให้เกิดความยากจน การเก็บภาษีจากมูลค่าที่ดินตามทำเลจะขจัดความไม่เท่าเทียมกันในเศรษฐทรัพย์และรายได้เนื่องจากปัจจัยที่ดิน

มีเหตุผลลึกๆ ด้วยว่าทำไมระบบตลาดเสรีที่แท้จึงมีความเที่ยงธรรม ในระบบตลาดเสรีที่แท้นั้นการกระทำของมนุษย์เป็นไปโดยสมัครใจ ความสมัครใจหมายถึงจริยธรรมสากลซึ่งให้ความหมายแก่ระบบตลาดเสรี จริยธรรมสากลยังจะต้องเป็นจริยธรรมที่ก่อให้เกิดนโยบายอันเหมาะสมด้วย ดังนั้น ระบบตลาดเสรีที่แท้จะต้องมีจริยธรรม จึงย่อมมีความเที่ยงธรรมมากที่สุดด้วย

เป้าหมายทางเศรษฐกิจประการที่ 3 คือ ความยั่งยืน ทั้งความเที่ยงธรรมและประสิทธิภาพมิใช่จะให้มีเฉพาะในเศรษฐกิจปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้องมีในอนาคตต่อไปด้วย การคิดส่วนลดในอนาคตใช้ได้เฉพาะกับชีวิตของตนเองเท่านั้น มิใช่กับชีวิตใหม่ๆ ที่จะเกิด เติบโต และแผ่ขยายออกในอนาคต

ความยั่งยืนมีองค์ประกอบหลายส่วน สำหรับทรัพยากรที่มีคงที่ เช่น น้ำมัน การใช้น้ำมันมีแต่จะทำให้น้ำมันหมดไป การสอดแทรกใดๆ ในการใช้น้ำมันในระบบตลาดเสรีที่แท้ย่อมจะมีลักษณะเป็นไปโดยพลการ เพราะไม่มีทางรู้ได้ว่าผู้คนในอนาคตจะให้คุณค่าแก่ทรัพยากรเช่นนั้นอย่างไร แต่เพื่อความยั่งยืนผู้บริโภคในปัจจุบันจะต้องจ่ายค่าต้นทุนทางสังคมอย่างเต็มที่สำหรับการใช้ทรัพยากรที่มีคงที่สิ้นเปลืองไป ตัวอย่าง จะต้องมีการเก็บค่าใช้น้ำมัน ถ้าการกำหนดราคาเป็นไปโดยเหมาะสม เมื่อมีการใช้ทรัพยากรหมดเปลืองไป ราคาทรัพยากรนั้นจะสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้การใช้ลดลง นั่นคือระบบตลาดเสรีสามารถปรับแต่งจัดสรรการใช้ทรัพยากรโดยอัตโนมัติ ทำให้มีทรัพยากรเหลืออยู่เสมอในราคาที่สูงขึ้นสำหรับอนาคต

สำหรับทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น น้ำ และ สัตว์ป่า เพื่อความยั่งยืนเราจะต้องรักษาทุนไว้และใช้เพียงดอกเบี้ย ปลาปกติจะเพิ่มจำนวนขึ้น เราก็อาจจับเอามาเท่ากับส่วนที่เพิ่มตราบเท่าที่ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ยังคงเดิม ในทำนองเดียวกัน เราก็อาจตัดต้นไม้เอามาใช้ประโยชน์ตราบเท่าที่เราเชื่อฟังข้อบัญญัติของ John Locke ที่ให้มีไม้คุณภาพเดียวกันเหลือพอสำหรับผู้อื่น ความยั่งยืนนั้นเข้ากันได้กับระบบตลาดเสรีเมื่อผู้ก่อมลพิษชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายสำหรับการล่วงละเมิดและความเสียหาย

“ประสิทธิภาพ ความเที่ยงธรรม ความยั่งยืน” เหมาะสำหรับทำสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถ โปสเตอร์คำขวัญ และ เข็มกลัด เศรษฐศาสตร์ควรทำให้เป็นความจริงด้วยการเสนอเป้าหมาย 3 ประการนี้และรับรู้ว่าเป้าหมายเหล่านี้เข้ากันได้ ส่งเสริมกัน และเป็นไปได้ (feasible) เฉพาะกับระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีที่แท้เท่านั้น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประสิทธิภาพและความชอบธรรมของภาษี โดย วินัย วงศ์สุรวัฒน์ http://www.bbznet.com/scripts2/view.php?user=tangnamo&board=1&id=220&c=1&order=numtopic

แอดัม สมิธ: ภาษีที่ดีและที่เลว http://www.oknation.net/blog/utopiathai/2009/11/26/

http://th.wikipedia.org/wiki/ภาษีอากร  ตอน ลักษณะของภาษีอากรที่ดี

http://th.wikipedia.org/wiki/ภาษีเดี่ยว  ตอน หลักบัญญัติแห่งการภาษี (Canons of Taxation) ของเฮนรี จอร์จ

ลักษณะภาษีที่ดี http://www.oknation.net/blog/utopiathai/2011/06/17/entry-3
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2011 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]