• สุธน_หิญ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 166
  • จำนวนผู้ชม : 233897
  • ส่ง msg :
  • โหวต 14 คน
ยูโทเพียไทย
รัฐสวัสดิการ + ภาษีเดี่ยวจากที่ดิน = เจริญสุขทั่วหน้า + ไร้วิกฤตฟองสบู่
Permalink : http://www.oknation.net/blog/utopiathai
วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2555
Posted by สุธน_หิญ , ผู้อ่าน : 1013 , 14:45:16 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ลดภาษีการลงแรงลงทุนเพื่อความไพบูลย์ร่วมกัน

(ยินดีให้เผยแพร่ต่อด้วยความขอบคุณ กรุณาแจ้งว่าจาก The Key to Promoting Prosperity by Reducing Taxes on Labor and Capital  http://commonground-usa.net/thekey.htm - สุธน หิญ)

 

มนุษย์ต้องอาศัยแผ่นดินโลกเป็นแหล่งให้ได้มาซึ่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เครื่องมือหาเลี้ยงชีวิต และ สุดท้าย เป็นแหล่งที่มาของเศรษฐทรัพย์ (wealth) ทั้งปวง

 

เศรษฐทรัพย์ทุกรูปแบบคือผลผลิตของแรงงานที่กระทำต่อที่ดินหรือผลผลิตของที่ดิน โดยทางประวัติศาสตร์ ความร่ำรวยมหาศาลส่วนมากเกิดจากการผูกขาดความเป็นเจ้าของทำเลที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติ

 

การผลิตเศรษฐทรัพย์อาศัยปัจจัยการผลิต 3 ปัจจัย: (1) ที่ดิน (รวมทั้งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ ช่องหรือ channels สำหรับกระจายข่าว (2) แรงงาน (การออกแรงทำงานสมองหรือกล้ามเนื้อของมนุษย์ และ (3) ทุน (รวมทั้งอาคาร เครื่องมีอและเครื่องจักร ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสาร และสินค้าซึ่งผลิตสินค้าใหม่ในกรรมวิธีผลิตหรือกระจายสินค้า)

 

ผลกระทบของภาษีที่เก็บจากที่ดิน แรงงาน และ ทุน นั้น เฮนรี จอร์จได้สำรวจไว้อย่างเต็มที่ในหนังสือขายดีที่สุดในโลกของเขาที่ชื่อ Progress and Poverty

 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่แต่ละปัจจัยการผลิตทั้งสามปัจจัยได้นิยามไว้ดังนี้ : (1) ค่าแรงหรือเงินเดือนที่จ่ายให้แก่แรงงาน  (2) ดอกเบี้ยที่จ่ายสำหรับการใช้ทุน (ซึ่งถูกสร้างโดยการใช้แรงงานและความรู้กระทำต่อที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ) และ (3) ค่าเช่าซึ่งจ่ายสำหรับการใช้ที่ดิน นิยามศัพท์ทางเศรษฐกิจเหล่านี้แยกผลตอบแทนของปัจจัยทั้งสามออกจากกันชัดเจน โดยที่ค่าแรงและดอกเบี้ยถือได้ว่าเกิดจากการใช้ความพยายามของมนุษย์ ผู้ใช้แรงงานจึงมีสิทธิโดยชอบในค่าจ้างหรือเงินเดือนของตน และผู้ผลิตหรือเจ้าของทุนก็มีสิทธิโดยชอบในดอกเบี้ยของตนสำหรับการใช้ทุน แต่ที่ดินแตกต่างกับสิ่งที่กล่าวข้างต้นในข้อที่ว่าเจ้าของที่ดินมิได้เป็นผู้สร้างที่ดินนั้นหรือแม้แต่มูลค่าของที่ดินเขาก็ไม่ได้ทำให้เกิด มูลค่าของที่ดินเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ในเนื้อดินหรือการมีแร่ธาตุ ตำบลที่หรือทำเลที่สัมพันธ์กับประชากรส่วนรวม และความใกล้ไกลจากถนน โรงเรียน หน่วยดับเพลิงและตำรวจ ที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะอื่นๆ และทางการค้า โดยที่มูลค่าของที่ดินแปลงใดๆ ส่วนใหญ่เกิดจากชุมชน มิใช่จากผู้ถือครองที่ดินแต่ละคน จึงควรจ่ายค่าเช่าที่ดินแปลงนั้นๆ ให้แก่ชุมชนที่ก่อมูลค่านั้น

 

ภาษีหรือ “ค่าเช่า” ซึ่งชุมชนเก็บจากอัตราตลาดของที่ดินจะกระตุ้นให้มีการทำประโยชน์ในที่ดินอย่างมากที่สุดและดีที่สุดและส่งเสริมการจ้างงานที่ก่อผลผลิต ภาษีเช่นนี้จะเพิ่มแรงจูงใจในการผลิต แทนที่จะลด ถ้าเราเก็บภาษีจากแรงงาน ผู้คนก็จะไม่ค่อยอยากทำงาน ถ้าเก็บภาษีจากการออม ผู้คนก็จะไม่ค่อยอยากเก็บออม แต่ภาษีที่ดินไม่ทำให้ปริมาณที่ดินลดลง มันทำให้ผู้คนไม่อยากกักตุนที่ดินเพื่อหวังกำไร และจะเพิ่มอุปทานของที่ดินในตลาด เพราะภาษีที่ดินจะชักนำให้ผู้ถือครองที่ดินใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ก็ขายที่ดินนั้นให้แก่ผู้ที่จะใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์มากขึ้นและดีขึ้น- -ใช้มัน มิฉะนั้นก็จะเสียมันไป (use it or lose it.)  การเพิ่มอุปทานของที่ดินในตลาดด้วยการเพิ่มภาระภาษีแก่มูลค่าที่ดินย่อมจะทำให้ราคาที่ดินตก จึงทำให้ผู้คนสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ง่ายขึ้น

 

ภาษีทรัพย์สินแบบเดิมนั้นที่จริงมีภาษีสองอย่างรวมกันอยู่—ภาษีที่ดินและภาษีสิ่งปรับปรุง ภาษีที่เก็บจากมูลค่าทำเลของที่ดินจะนำมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากการลงทุนของชุมชนในโครงสร้างพื้นฐาน การบริการของรัฐ สิ่งอำนวยความรื่นรมย์สาธารณะ (public amenities) และความต้องการที่ดินเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากร กลับคืนมาให้รัฐบาล ถ้ารัฐบาลเก็บภาษีจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นโดยการสาธารณะเช่นนี้ ก็จะไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีเงินได้หรือภาษีการบริโภค (การขาย) หรือเก็บภาษีร้อยแปดที่น่ารำคาญซึ่งถ่วงรั้งการทำงานของระบบเศรษฐกิจและบิดเบือนประสิทธิภาพของระบบตลาด

 

การเพิ่มภาษีที่ดินสูงขึ้นและลดภาษีสิ่งปรับปรุงต่ำลงหรือยกเลิกไปเลยในเมืองต่างๆ จะช่วยลดการเกิดแหล่งเสื่อมโทรม เพราะการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟูสภาพ การปรับปรุงทรัพย์สินและการสร้างอาคารใหม่ จะไม่ถูกลงโทษปรับด้วยการเพิ่มภาษี  และกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนนำสิ่งที่ใม่ค่อยได้ใช้กลับมาใช้ใหม่ (recycling) สำหรับสิ่งที่ใช้หรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในเทศบาลอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดคุณค่ามากขึ้นทางสังคมด้วย

 

โดยสรุป การเพิ่มภาษ๊มูลค่าที่ดินและลดภาษีสิ่งปรับปรุงจะช่วยลดการขยายตัวอย่างไม่เป็นระเบียบของเมืองและกลับกระตุ้นการทำประโยชน์เข้มข้นขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในที่ดินในเมือง ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการมีอยู่แล้ว การเข้าใช้ที่ดินที่ว่างอยู่และการเติบโตทางสูงในเขตมหานครจะเกิดขึ้นเองและป้องกันการขยายตัวอย่างไม่เป็นระเบียบสู่ชานเมืองที่ห่างออกไปจากศูนย์กลางนครเรื่อยๆ  ค่าใช้จ่ายในการสร้างถนน บริการสาธารณะต่างๆ โรงเรียน และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ต่อออกไปจะลดลงอย่างมาก และจะสามารถสงวนพื้นที่ว่างที่เปิดกว้าง แถบพื้นที่สีเขียว และถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่านอกเมืองไว้ได้ เป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของทุกคนได้อย่างมาก
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุธน_หิญ วันที่ : 03/09/2012 เวลา : 15.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/utopiathai
รัฐสวัสดิการ + ภาษีที่ดินเท่านั้น = อยู่ดีทั่วหน้า + ไร้วิกฤตฟองสบู่    facebook.com/suthon.hin

ครับคุณนกฮูก มันแปลกนะครับ คนรับเลือกตั้งกลับเป็นที่กลัวเกรงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มันก็เรื่องของความยากจนอีก เพราะความยากจน ค่าแรงต่ำ หางานทำยาก เงินตราจึงกลายเป็นพระเจ้า ผูัคนยอมทำอะไรๆ ที่ผิดศีลผิดธรรม ยอมตนเป็นลูกน้องประดับบารมีคนชั่ว ทำกรรมชั่วช้าเพื่อประโยชน์ของเจ้านาย หวังว่าระบบตรวจสอบลงโทษจะได้ผลมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นายนกฮูก วันที่ : 02/09/2012 เวลา : 18.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boonsong

เมืองไทย...ที่ดินอยู่ในมือเศรษฐี นายทุน นักการเมือง
ทั้งถูกกฏหมายและที่เห็นเป็นข่าวอยู่ครึกโครม...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]