• สุธน_หิญ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 166
  • จำนวนผู้ชม : 233821
  • ส่ง msg :
  • โหวต 14 คน
ยูโทเพียไทย
รัฐสวัสดิการ + ภาษีเดี่ยวจากที่ดิน = เจริญสุขทั่วหน้า + ไร้วิกฤตฟองสบู่
Permalink : http://www.oknation.net/blog/utopiathai
วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2556
Posted by สุธน_หิญ , ผู้อ่าน : 1129 , 23:18:06 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รัฐเล็งเก็บภาษีที่ดินปล่อยรกร้าง นักวิชาการเชื่อ 2 ปี ก็ยังไม่สำเร็จ

http://www.isranews.org/thaireform-other-news/item/24660-landtax.html

เขียนวันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 09:04 น. เขียนโดย Thaireform

หมวดหมู่ Thaireform | ในกระแส | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Isranews | ข่าว | ข่าวเด่น นโยบายสาธารณะ

Tags ดวงมณี เลาวกุล | ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | ภาษีที่ดิน

ดร.ดวงมณี เลาวกุล แนะเก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าในอัตราสูงทันกับการเปลี่ยนแปลงราคาแต่ละปี เน้นตรวจสอบการใช้ประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล คาดไม่มีผลกระทบคนยากจน จี้ออกเป็น กม.ให้ชัดเจน อย่าแค่โยนหินถามทาง

จากกรณีที่นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ออกมาเปิดเผยว่า ทาง สศค.กำลังพิจารณาในรายละเอียดในการผลักดันกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบายมา และคาดว่าจะสามารถสรุปหลักการได้ภายในสิ้นปี 2556 และในส่วนการบังคับใช้ของกฎหมายต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

 สำหรับหลักการของการจัดเก็บภาษีดังกล่าวในรัฐบาลนี้ ผอ.สศค. ระบุด้วยว่า จะให้น้ำหนักไปที่การจัดเก็บภาษีบนที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า และคาดว่า อัตราภาษีที่จะจัดเก็บ ต้องเป็นอัตราที่ลดแรงจูงใจในการเก็งกำไรในที่ดิน หรือเก็บที่ดินไว้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า มากกว่าตามร่างกฎหมายฉบับเดิมเสนอให้จัดเก็บในอัตรา 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สิน  ส่วนคำนิยามของคำว่า ที่ดินรกร้างว่างเปล่า เบื้องต้น ทาง สศค.ได้วางกรอบว่าจะต้องเป็นที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์บนที่ดินไม่ต่ำกว่า 50% ของพื้นที่ โดยจะต้องพิจารณาด้วยว่า การใช้ประโยชน์นั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เคยเสนอและผลักดันกฎหมายภาษีที่ดินมายาวนาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ถึงกรณีดังกล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่เดิม เน้นเก็บภาษีบนฐานมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ทั้งที่ใช้เพื่อการเกษตร เพื่ออยู่อาศัย เพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ฯลฯ และที่รกร้างว่างเปล่า ขณะที่หลักการจัดเก็บภาษีที่ ผอ.สศค.ระบุจะเน้นเก็บภาษีที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แต่ไม่ระบุชัดว่า สำหรับการใช้ประโยชน์ประเภทอื่นจะจัดเก็บในอัตราใด หรือเป็นการจัดเก็บโดยใช้ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน ที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ตามเดิม

"หากรัฐบาลต้องการให้เกิดการจัดเก็บภาษีที่รกร้างว่างเปล่าจริง ผลักดันอย่างจริงจังภายในปลายปีนี้น่าจะร่างเสร็จได้ เพราะสามารถใช้โครงร่างของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ สำหรับที่ต้องใช้เวลาคงเป็นการระดมความเห็นของผู้ที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียกับการมี พ.ร.บ.ฉบับนี้เท่านั้น"

เมื่อถามถึงหากมีการจัดเก็บภาษีที่รกร้างว่างเปล่าจริง ผศ.ดร.ดวงมณี กล่าวว่า ก็น่าจะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินมากขึ้น แต่ต้องมีกระบวนการกำกับและตรวจสอบว่า มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่สมเหตุสมผลจริง ไม่ใช่เอากล้วย เอามะละกอ ไปลงทิ้งๆ ไว้ แล้วอ้างว่า ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เพื่อไม่ต้องเสียภาษี แต่ก็ยังคงเป็นการถือครองที่ดินเพื่อการเก็งกำไรอยู่ดี  ทั้งนี้จะต้องพิจารณาอัตราภาษีเป็นองค์ประกอบด้วยว่า จะทำให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินได้หรือไม่ หรือเจ้าของที่ดินรายใหญ่ก็ยังคงคิดว่า มีต้นทุนในการถือครองที่ต่ำอยู่ดี

 สำหรับที่รกร้างว่างเปล่า ผศ.ดร. ดวงมณี กล่าวอีกว่า ควรมีอัตราการจัดเก็บในระดับที่สูงเพียงพอให้เจ้าของที่ดินเหล่านั้นมีต้นทุนในการถือครองที่สูง นั่นคืออัตราการจัดเก็บต้องทันกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินในแต่ละปี จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินระหว่างปี 51-54 และ 55-58 (มีตารางประกอบท้ายข่าว)

"โดยเฉลี่ยทั้งประเทศราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.34 ต่อปี หรือถ้าจำแนกรายภาค ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด ก็จะอยู่ที่ร้อยละ 3.23 ดังนั้น หากอัตราภาษีที่จัดเก็บอยู่ในระดับต่ำเช่น ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าที่ดิน ก็จะไม่มีผลต่อการซื้อที่ดินไว้เก็งกำไร เพราะอย่างไรก็ตามเจ้าของที่ดินก็ยังคงได้กำไรจากราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีอยู่ดี อย่างไรก็ดี การจัดเก็บภาษีก็ยังสามารถให้ท้องถิ่นจัดเก็บได้อยู่ และให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นจะมีข้อมูลที่ดีกว่าว่าที่ดินผืนไหนเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง"

ผศ.ดร. ดวงมณี กล่าวด้วยว่า ในอนาคตรัฐบาลจะต้องหารายได้มากขึ้น เพื่อให้ทันกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในทุกปี การจัดเก็บภาษีนี้จึงมีข้อดีใน 2 ด้าน คือ

1. ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินมากขึ้น แต่อาจจะยังไม่ส่งผลต่อการกระจายการถือครองที่ดินมากนัก ขึ้นกับอัตราภาษีว่ามีลักษณะอย่างไร

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้มากขึ้น ทำให้ไม่ต้องพึ่งพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากนัก รัฐบาลก็จะมีงบประมาณมาใช้จ่ายในด้านอื่นได้มากขึ้น

 "การหารายได้เพิ่มโดยการเก็บภาษีบนฐานทรัพย์สิน ก็จะไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยมากกับคนในระดับล่างหรือคนยากจน ต่างจากการเพิ่มการจัดเก็บภาษีบนฐานการบริโภค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง"

ขณะที่ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงเรื่องเดียวกันว่า  การออกมาให้ข้อมูลของ สศค.ยังไม่มีความชัดเจนใดๆ หากไม่ออกเป็นกฎหมาย จึงไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเป็นเพียงแค่การโยนหินถามทาง หรือเป็นข่าวโคมลอย เช่นเดียวกับเรื่องภาษีคนโสดหรือไม่ โดยเฉพาะความชัดเจนของนิยามคำว่า รกร้างว่างเปล่าและในเชิงโครงสร้างว่าใครจะเป็นผู้เก็บ

ทั้งนี้ แม้จะออกเป็นกฎหมายชัดเจนแล้ว ศ.ดร.ดิเรก กล่าวด้วยว่า ตนเห็นว่าเป็นเรื่องยากในการปฏิบัติ และคาดว่า 2 ปี ต่อจากนี้ รัฐบาลก็คงผลักดันไม่สำเร็จ

--------------------------------------------------------------------------------

 ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาประเมินที่ดิน ปี 2555-2558

เปรียบเทียบกับราคาประเมินที่ดิน ปี 2551-2554

--------------------------------------------------------------------------------

พื้นที่                       อัตราการเปลี่ยนของราคาประเมินที่ดิน                             อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

                                                       (ร้อยละ)                                                          ประเมินที่ดินต่อปี(ร้อยละ/ปี)*

--------------------------------------------------------------------------------

ที่ดินทั่วประเทศ                                 21.34                                                                                         5.34

--------------------------------------------------------------------------------

 เปรียบเทียบราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด

 --------------------------------------------------------------------------------

 ที่ดินกรุงเทพมหานคร                             17.13                                                                                           4.28

 ที่ดินต่างจังหวัด                                     21.40                                                                                           5.35

 --------------------------------------------------------------------------------

 เปรียบเทียบราคาประเมินที่ดินรายภาค

 --------------------------------------------------------------------------------

ภาคกลาง                                          12.90                                                                                            3.23

ภาคเหนือ                                          14.84                                                                                            3.71

ภาคตะวันออก                                    26.04                                                                                            6.51

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                      25.50                                                                                             6.38

ภาคใต้                                             32.25                                                                                             8.06

ภาคตะวันตก                                     15.55                                                                                             3.89

--------------------------------------------------------------------------------

 หมายเหตุ: ดำเนินการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศประมาณ 29.3 ล้านแปลง หรือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 321 ล้านไร่ แบ่งเป็น ที่ดินรายแปลงประมาณ 6 ล้านแปลง และที่ดินรายบล็อกประมาณ 23.3 ล้านแปลง

--------------------------------------------------------------------------------

* คำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาประเมิน โดยสมมติให้แต่ละปีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่ากัน

ที่มา : นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ในแถลงข่าวการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์รอบบัญชี พ.ศ. 2555-2558 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ และการคำนวณของผู้วิจัย

--------------------------------------------------------------------------------

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:‘การเมือง’ คอขวดขวาง กม.ภาษีที่ดินฯ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุธน_หิญ วันที่ : 07/11/2013 เวลา : 00.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/utopiathai
รัฐสวัสดิการ + ภาษีที่ดินเท่านั้น = อยู่ดีทั่วหน้า + ไร้วิกฤตฟองสบู่    facebook.com/suthon.hin

ผมเห็นว่าการลงทุนลงแรงผลิตสินค้าและบริการเอามาแลกเปลี่ยน (ซื้อขาย) กัน คือความร่วมมือกันโดยแบ่งงานกันทำตามความถนัดความชอบ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นอย่างมาก ถ้าไม่เห็นดีด้วยกันทั้งฝ่ายขายและฝ่ายซื้อ ย่อมไม่เกิดการซื้อขาย (ยกเว้นการมีอำนาจผูกขาด ซึ่งต้องมีค่าสัมปทานและรัฐควบคุมดูแล) จึงไม่ควรถูกเก็บภาษี เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งไปลดรายได้และทำให้ของแพง ก่อความยากจน

ภาษีที่ควรเก็บคือภาษีที่ดิน ซึ่งควรค่อยๆ เพิ่ม จนในที่สุดให้ภาษีเท่าค่าเช่าที่ดินรายปีตามอัตราตลาด (ไม่รวมอาคารโรงเรือน เครื่องจักรกลทุ่นแรง พืชผล หรือทรัพย์สินอื่น ซึ่งเกิดจากการทำงานและการลงทุน) เพราะที่ดินมีราคาค่าเช่าขึ้นมาได้มิใช่เพราะแต่ละคน แต่เพราะการมีชุมชนและกิจกรรมของส่วนรวม รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสบายปลอดภัยรวดเร็วมากขึ้นดีขึ้น ที่ดินว่างเปล่าจึงมีราคาสูงๆ ได้ถ้าอยู่กลางเมือง

ดังนั้น ใครจะใช้ที่ดินอย่างไรก็ปล่อยเขาได้ตามสบายถ้าไม่เป็นอันตรายหรือเดือดร้อนผู้อื่น ไม่ต้องไปตรวจสอบว่าเขาใช้ที่ดินคุ้มค่าไหม ขอให้รัฐเก็บภาษีเท่าค่าเช่าที่ดินเป็นใช้ได้

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2013 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]