• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-06-29
  • จำนวนเรื่อง : 1339
  • จำนวนผู้ชม : 484533
  • ส่ง msg :
  • โหวต 911 คน
ยามเราสรวลสำรวลรื่น โลกก็ชื่นชมผสม
สะอื้นอ้อนอ่อนอารมณ์ ก็จำเศร้าแต่เราเดียว (กฤษณา อโศกสิน) มาคุยกันพลันเบิกบานใจ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/vinnapatra
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 1267 , 07:47:49 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน สิงห์นอกระบบ , สำรวจฟ้า และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 


ในหลวง ร.๙ ประทับบนหลังล่อ ทรงเยี่ยมชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่าที่บ้านผาหมี
 
ในหลวง ร.๙ ประทับบนหลังล่อ ทรงเยี่ยมชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่าที่บ้านผาหมี
 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ยังคงชัดเจนในดวงใจของพสกนิกรไทยไม่รู้ลืม คือความตั้งพระราชหฤทัยของพระองค์ในการช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสัมมาอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

โดยเฉพาะชาวเขาที่อาศัยอยู่บนดอยสูง มีฐานะยากจนและเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝิ่นขาย พระองค์ได้ทรงเข้าช่วยเหลือผ่าน "โครงการหลวง" โดยวิจัยและส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่น และหนึ่งในพืชเมืองหนาวที่กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวเขามาจนปัจจุบันก็คือ “กาแฟสายพันธุ์อราบิก้า” ที่เติบโตได้ดีในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศทางภาคเหนือของไทย
 


ในหลวง ร.๙ ขณะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรต้นกาแฟที่บ้านหนองหล่ม
 
ในหลวง ร.๙ ขณะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรต้นกาแฟที่บ้านหนองหล่ม
 

ต้นกาแฟประวัติศาสตร์แห่งดอยอินทนนท์

เมื่อปี 2517 ชาวบ้านหนองหล่มแห่งดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อพระองค์ทรงทราบว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีการปลูกต้นกาแฟ ซึ่งได้รับแจกต้นกาแฟมาจากคณะของ UN ให้ชาวบ้านลองปลูก
 
จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรต้นกาแฟดังกล่าว แม้จะต้องเสด็จพระราชดำเนินโดยการเดินเท้าเป็นระยะทางไกลถึง 7 กิโลเมตร

เหตุการณ์ในครั้งนั้น หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี อดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวง ได้เล่าไว้ในหนังสือโครงการหลวงมีความตอนหนึ่งว่า
 
"...เมื่อทรงตั้งโครงการหลวงแล้วไม่นาน เวลาเสด็จประพาสต้นบนดอยก็ประกอบด้วยการปีนป่ายเขามาก ในเรื่องนี้ผมถูกพวกในวังที่ต้องเดินตามเสด็จฯ นินทามากมายว่านำเสด็จฯด้วยพระบาทไปเป็นชั่วโมงๆ เพื่อให้ทอดพระเนตรต้นกาแฟเพียง 2-3 ต้น ซึ่งก็จริงอยู่ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งเองว่า การที่เสด็จฯ ไปนั้นทำให้ชาวเขาเห็นว่ากาแฟนั้นสำคัญ จึงสนใจที่จะปลูก บัดนี้กาแฟบนดอยมีมากมายและก็เริ่มต้นจาก 2-3 ต้นนั่นเอง..."


กาแฟอราบิก้าจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.๙
 
กาแฟอราบิก้าจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.๙
 

นายพะโย ตาโร ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ อดีตผู้ใหญ่บ้านหนองหล่มซึ่งมีโอกาสรับเสด็จเมื่อปี 2517 และเป็นผู้พาพระองค์ไปทอดพระเนตรต้นกาแฟได้เล่าว่า ต้นกาแฟดังกล่าวอยู่ในบริเวณบ้านของตน พ่อตาเป็นผู้ปลูกไว้นานแล้ว ในตอนนั้นพระองค์มีรับสั่งถามถึงต้นกาแฟ จึงได้นำทางพระองค์ไปทอดพระเนตร
 
ทรงสอนให้มีการใส่ปุ๋ยและนำหญ้ามาใส่โคนต้น และเมื่อนายพะโยนำเมล็ดกาแฟถวายพระองค์ทรงเห็นว่าเมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์ดีและปลูกในพื้นที่ได้ จึงมีรับสั่งให้ส่งเสริมการปลูกกาแฟโดยใช้เมล็ดที่นายพะโยนำมาถวายกลับคืนให้ชาวบ้านนำไปปลูกต่อ

และต่อจากนั้นโครงการหลวงก็ได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกกาแฟ แนะนำวิธีการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้อง มีหน่วยงานมาศึกษาวิจัยเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม และจากนั้นเองการส่งเสริมให้ปลูกกาแฟก็ได้แพร่หลายไปยังพื้นที่สูงอื่นๆ ในภาคเหนือ

ต้นกาแฟดังกล่าวจึงถือว่าเป็นต้นกาแฟประวัติศาสตร์ที่นายพะโยยังคงดูแลเป็นอย่างดี และเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซึ่งถือเป็นขวัญและกำลังใจต่อการวิจัยและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้าของประเทศไทยสืบต่อมา โดยในหลวง ร.๙ ได้เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรที่ดอยอินทนนท์รวมถึง 13 ครั้ง สร้างความปลื้มปิติให้แก่ราษฎรเป็นที่ยิ่ง
 


พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง ร.๙ ที่ประดับไว้ในชุมชนบ้านผาหมี
 
พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง ร.๙ ที่ประดับไว้ในชุมชนบ้านผาหมี
 

จากไร่ฝิ่นสู่ไร่กาแฟ “บ้านผาหมี”

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเยี่ยมประชาชนบนดอยอันห่างไกลโดยประทับบนหลังล่อ เป็นอีกหนึ่งภาพในความทรงจำของปวงชนชาวไทย เบื้องหลังภาพนั้นคือการเสด็จไปทรงเยี่ยมชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่าบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ที่บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บ้านผาหมีเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านในภาคเหนือที่ปัจจุบันมี “กาแฟ” เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างงานและรายได้ให้แก่คนในชุมชน จากเดิมที่ชาวบ้านปลูกฝิ่น เคยมีแต่ไร่ฝิ่นเต็มดอย อีกทั้งพื้นที่รอบๆ หมู่บ้านยังมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะอยู่ในเส้นทางของการขนลำเลียงยาเสพติดข้ามชายแดน แต่เมื่อในหลวง ร.๙ เสด็จพระราชดำเนินมายังหมู่บ้าน ก็ได้ทรงนำพาอาชีพที่ยั่งยืนมาช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านผาหมีด้วย
 


ซาเจ๊ะ หม่อโป๊ะกู่ แห่งบ้านผาหมี
 
ซาเจ๊ะ หม่อโป๊ะกู่ แห่งบ้านผาหมี
 

พ่อหลวงซาเจ๊ะ หม่อโป๊ะกู่ หรือมนตรี พฤกษาพันธ์ทวี อดีตผู้ใหญ่บ้านผาหมี และยังเป็นชายผู้รับหน้าที่จูงล่อที่ในหลวง ร.๙ ประทับเมื่อครั้งเสด็จเยือนบ้านผาหมีในปี 2513 ได้เล่าไว้ว่า ด้วยความที่เส้นทางทุรกันดารและลาดชัน ชาวบ้านจึงนำล่อมาให้พระองค์ประทับเพื่อไปเยี่ยมหมู่บ้าน ตอนนั้นตนอายุ 28 ปี รับหน้าที่เป็นคนประคองล่อให้พระองค์ รวมถึงทำหน้าที่ล่ามเพราะเป็นชาวอาข่าไม่กี่คนที่สื่อสารภาษาไทยได้

พระองค์ทรงสอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เมื่อได้ทรงทราบว่าชาวบ้านปลูกฝิ่นจึงทรงขอให้เลิก ชาวบ้านบอกว่าเลิกได้ถ้ามีอย่างอื่นทำ พระองค์จึงทรงแนะนำให้ทำการเกษตรอื่นเพื่อทดแทน ไม่กี่วันถัดมาก็มีรถสิบล้อของโครงการหลวงบรรทุกเมล็ดพันธุ์กว่า 100 ชนิด และอุปกรณ์การเกษตรมาแจกจ่ายชาวบ้าน
 
พระองค์ทรงให้แนวคิดว่าทดลองปลูกไปก่อน พืชบางชนิดไม่คุ้นเคยกับดินที่นี่ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าอันไหนเจริญงอกงามก็ให้ทำต่อไป ผลจากวันนั้นทำให้ชาวบ้านพบว่าการปลูกกาแฟมีผลผลิตดีที่สุด รองลงมาคือลิ้นจี่ และแมคคาเดเมีย


งดงามเมื่อมองจากบ้านผาหมี
 
งดงามเมื่อมองจากบ้านผาหมี
 

จวบจนปัจจุบัน “กาแฟ” ยังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ปลูกอยู่ที่บ้านผาหมี เป็นพืชที่สร้างงานและรายได้ให้คนบ้านผาหมีไม่น้อย โดยหลังจากเหตุการณ์ “13 หมูป่าติดถ้ำ” ที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านผาหมี ก็ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนบ้านผาหมีเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้กาแฟบ้านผาหมีเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน


ในหลวง ร.๙ เมื่อเสด็จฯ มาทรงเยี่ยมราษฎรในตำบลห้วยห้อม
 
ในหลวง ร.๙ เมื่อเสด็จฯ มาทรงเยี่ยมราษฎรในตำบลห้วยห้อม
 

กาแฟห้วยห้อม กาแฟดอยสู่แบรนด์ระดับโลก


เช่นเดียวกับพื้นที่บนดอยสูงอีกหลายแห่ง แต่เดิมชาวบ้านที่นี่เคยปลูกฝิ่นและทำไร่แบบผิดวิธี จนผืนป่าในหมู่บ้านถูกทำลายกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
พระองค์ได้ทรงนำโครงการหลวงมาพลิกฟื้นผืนแผ่นดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เขียวขจี พร้อมทั้งนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้ชาวบ้านได้รู้จักวิธีการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยอีกหนึ่งสินค้าเกษตรจากพื้นที่ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงก็คือ "กาแฟห้วยห้อม" ที่คอกาแฟรู้จักเป็นอย่างดี


ผลิตภัณฑ์กาแฟห้วยห้อมมีจำหน่าย
 
ผลิตภัณฑ์กาแฟห้วยห้อมมีจำหน่าย
 

สำหรับกาแฟอราบิก้านั้น มีการนำเข้ามาปลูกที่บ้านห้วยห้อมตั้งแต่ปี 2515 โดยกลุ่มมิชชันนารี โดยต้นกาแฟสามารถปลูกและเติบโตในพื้นที่ห้วยห้อมได้ดี จากนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟเพิ่มมากขึ้น

และในปีเดียวกัน ในหลวง ร.๙ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชาวบ้านห้วยห้อมเป็นครั้งแรก และได้พระราชทานทุนทรัพย์จำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารข้าว และต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยห้อมอีกหลายครั้ง และทรงให้ส่วนราชการเข้ามาพัฒนาในพื้นที่จนเกิดเป็น “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย” อย่างเต็มรูปแบบในปี 2523


นาขั้นบันไดในโครงการหลวงแม่ลาน้อย
 
นาขั้นบันไดในโครงการหลวงแม่ลาน้อย
 

ต่อจากนั้นจึงมีการส่งเสริมปลูกกาแฟมากขึ้นเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น และขยายพื้นที่จากบ้านห้วยห้อมไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงจนมีพื้นที่ปลูกกาแฟเพิ่มมากขึ้น จนปัจจุบันกาแฟห้วยห้อมมีรสชาติดีได้มาตรฐาน จน “สตาร์บัค” แบรนด์กาแฟระดับโลกยังรับซื้อและใช้เมล็ดกาแฟห้วยห้อมเป็นส่วนหนึ่งในการชงกาแฟเสิร์ฟลูกค้าทั่วไทย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.๙ ทำให้ชาวเขามีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และทำให้ชาวไทยได้ภาคภูมิใจกับกาแฟหอมๆ ที่ปลูกเองโดยคนไทย ในแผ่นดินไทยของเราเอง
 
 
ขอบคุณ MGR Online
สิริสวัสดิ์โสรวารค่ะ


 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 12/10/2019 เวลา : 15.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

พระองค์เข้าถึงจิตใจของราษฎร ปฏิบัติจริงให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ชาวเขาพ้นจากความยากจนและใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
vinitvadee วันที่ : 12/10/2019 เวลา : 10.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบพระคุณ คุณลุงยั้งคิดมากค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 1 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายยั้งคิด วันที่ : 12/10/2019 เวลา : 10.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

สถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากันได้อย่างแน่นสนิทต่อความเป็นประเทศไทยของเรา

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2019 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]