• ศุภศรุต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-05-28
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 2618887
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1574 คน
วรณัย พงศาชลากร
เรื่องราวทางมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สหวิทยาการและมุม Gossip
Permalink : http://www.oknation.net/blog/voranai
วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2552
Posted by ศุภศรุต , ผู้อ่าน : 13983 , 18:21:10 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ดวงดาหลา , มะอึก โหวตเรื่องนี้

           "จารึก" หลักหนึ่งที่พบในปราสาทร้าง ที่ตั้งอยู่สุดขอบบารายตะวันออก (East Baray) ในเขตเมืองพระนครหลวง เป็นจารึกสำคัญที่หลงรอดจากการ "ทำลาย" มาในแต่ละยุคสมัยที่สับสน

          ปราสาทร้างหลังนั้นมีชื่อภาษาเขมรว่า “ปราสาทตอว์ (Parsat Tor)”หรือ “ปราสาทราชสีห์” เนื่องจากคำว่า “ตอว์” หรือ “ตาว” ในภาษาเขมรแปลว่า“สิงโต” ครับ

         ชื่อปราสาทมากมายในประเทศกัมพูชาหรือในประเทศไทยก็ตาม ต่างก็ไม่พ้นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่ จากประสบการณ์ ความจำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ หรือความประทับใจของผู้คนที่ “ย้าย” ชุมชนเข้ามาครอบครองเหล่าพื้นที่ใกล้ปราสาทที่สาบสูญและสิ้นมนตราแห่ง “อำนาจ” ของเหล่าอาณาจักรโบราณเหล่านั้น

         เช่นเดียวกับปราสาทตอว์ คงเพราะปราสาทตั้งอยู่ในที่รกร้าง ป่ารกชัฏเข้าปกคลุม รูปสลักสิงโตคู่ตรงทางเข้าคงเป็นที่มาของชื่อปราสาทแน่ ๆ

          ถึงจะไม่ใช่เหตุผลนี้ ก็ใกล้เคียงล่ะครับ !!!

        “จารึก” หลักสี่เหลี่ยมรูปทรงยอดกระโจมแบบหลักศิลาจารึก(เจ้า)ปัญหาของกรุงสุโขทัย หรือหลักกิโลเมตรเมืองไทย กล่าวถึงเรื่องราวแห่ง “ชัยชนะ” ของ “พระบรมโพธิสัตว์ชัยวรมัน - พระราชาผู้ปรารถนาความดีและประโยชน์อย่างยิ่งแก่มวลสัตว์โลก” ที่มีเหนือดินแดนตะวันตก

         มันเป็นหลักฐาน “สงคราม” และชัยชนะของพระองค์เหนือเหล่า “พระราชาตะวันตก” บนแผ่นดินสุวรรณภูมิ   !!!

        อาณาจักรของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จากพระนครหลวงได้ขยายออกไปทางทิศตะวันตก และได้ปราบปราม ครอบครองหัวเมืองดั่งเดิมตามลุ่มแม่น้ำต่าง ๆ  มาจนถึงลุ่มน้ำแม่กลอง หัวเมืองที่ยังเป็นวัฒนธรรมแบบ "ทวารวดี"

          สอดรับกับหลักฐานจาก “จารึกปราสาทพระขรรค์” ในเมืองพระนครหลวง ที่กล่าวถึงการสร้าง “วิษัยนคร”(จังหวัด) ขึ้นใหม่ 5 – 6 แห่ง ภายหลังชัยชนะของพระองค์ “อาณานิคม” ใหม่ของมหาอาณาจักรกัมพุเทศเกิดขึ้นแล้วที่ปลายทิศอัสดง !!!

          “วิษัยนคร” ที่ถูกสถาปนานครขึ้นใหม่ 6 แห่ง มีนามเมืองตามจารึกว่า เมืองศรีชัยวัชรปุระ (เพชรบุรี) เมืองศรีชัยราชปุระ(ราชบุรี) เมืองศรีชัยสิงหปุระ(ปราสาทเมืองสิงห์) เมืองสุวรรณปุระ (เนินทางพระ- สุพรรณ ?) เมืองสุพรรณภูมิปุระ (อโยธยา ?)  และเมืองศรีศัมพูกปัฏฏนะ (สระโกสินารายณ์)

         แต่ทว่า ชัยชนะของพระองค์ก็ไม่ได้ยั่งยืนนัก ปราสาทและบ้านเมืองทั้งหลายได้เสื่อมสลายลงในเวลาไม่ถึงศตวรรษ !!!

          “ศรีศัมพูกปัฏฏนะ” หรือชื่อใหม่ว่า ”เมืองโบราณโกสินารายณ์” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ตามถนนสายบ้านโป่ง – กาญจนบุรี ในเขตตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ครับ

          จากภาพทางอากาศก่อนปี 2502 ทำให้เราได้เห็น“ผังเมือง” ของวิษัยนคร “ศรีศัมพูกปัฏฏนะ” อย่างชัดเจนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความกว้างเกือบเท่ากับความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร

           ใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของ"จอมปราสาท" ปราสาทหิน (ศิลาแลงเป็นองค์ประกอบหลัก)ศิลปะแบบเขมรยุตจักรวรรดิบายนขนาดย่อม ซึ่งดูจากร่องรอยของหินทรายที่กระจัดกระจายอยู่โดยรอบ ที่ใช้เป็นวัสดสำหรับกรอบประตู หน้าต่าง  ปราสาทประธานของ "จอมปราสาท" มีลักษณะแผนผัง "จัตุรมุข"เช่นเดียวกับปราสาทประธานที่ตาพรหมบาติ กำแพงแลง พนมบานอน ปราสาทเมืองสิงห์ ฯลฯ เป็นลักษณะของการก่อสร้างอาคารแบบ "อานุภาพ" ที่ตั้งของรูปประธาน "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี" ปริมณฑลของปราสาทอาจเคยมีการจัดวางระเบียงคดและโคปุระล้อมรอบ เช่นเดียวกับที่ปราสาทประธาน วัดมหาธาตุราชบุรีหรือที่ปราสาทเมืองสิงห์ครับ

ปราสาทประธานแผนผังจัตุรมุข ตาพรหมแห่งโตนเลบาตี

ที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี

 ปราสาทประธานแผนผังจัตุรมุข ปราสาทกำแพงแลง

ที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี

 

 

ปราสาทประธานแผนผังจัตุรมุข ปราสาทพนมบานอน

ที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี

ปราสาทประธานแผนผังจัตุรมุข ปราสาทเมืองสิงห์

ที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี

 ปริมณฑลของปราสาทประธาน วัดมหาธาตุราชบุรี

ที่มีร่องรอยของระบบโคปุระ - ระเบียงคดล้อมรอบ

          วิษัยนคร “ศรีศัมพูกปัฏฏนะ” มีสระน้ำอยู่ภายในตัวเมืองรวม 4 ทิศ เรียกกันตามความนิยมในยุคหลังว่า สระนาค สระจรเข้ สระมังกร และสระแก้ว ซึ่งก็แทนความหมายของมหาสมุทรทั้ง 4 ที่รายล้อม "เขาพระสุเมรุ" ที่สถิตแห่งพระพุทธเจ้าสูงสุดบนสรวงสวรรค์

           หลังจากครอบครองดินแดนตะวันตก และสถาปนาวิษัยขึ้น 6 แห่ง เมืองขนาดย่อม “ศรีศัมพูกปัฏฏนะ”  จึงได้ถูกสร้างขึ้นตามเส้นทางน้ำแม่กลอง เพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่าง “เมืองศรีชัยสิงหปุระ(ปราสาทเมืองสิงห์)” เมืองหลักของอาณานิคมนี้ กับ เมืองลวปุระ (ลพบุรี) และสุพรรณภูมิปุระ (อยุธยา - สุพรรณ) หัวเมืองใหญ่ของอาณาจักร 

           “สงคราม” ที่ไม่มีรายละเอียด... การเข้ายึดครองแผ่นดินลุ่มน้ำแม่กลองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  คงไม่ได้ทำได้อย่างง่ายนัก จากหลักฐานที่เราพบ ทั้งที่ “ศรีศัมพูกปัฏฏนะ”(โกสินารายณ์)  และเมืองศรีชัยสิงหปุระ(ปราสาทเมืองสิงห์)  คือ การค้นพบ "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี" ทั้งสองแห่งครับ 

         “พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี” รูปสลัก “เปล่งรัศมี” อันแสดงถึงอานุภาพแห่งพระโพธิสัตว์ จะพบเฉพาะในบ้านเมืองหรือ “เขต (Areas)” ที่มีความขัดแย้งหรือสงครามที่รุนแรง

          เช่นเดียวกับที่ดินแดน “ตะวันตก” แห่งนี้ !!!

          เมื่อสิ้นอำนาจแห่งองค์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7  วิษัยนครแห่งนี้ก็ยากแก่การป้องกันตัว “สงครามครั้งใหญ่” คงกลับมาเยือนอีกหลายครั้ง ทั้งเหตุการกระด้างกระเดื่องแยกตัวไม่ขึ้นกับกษัตริย์เมืองพระนครพระองค์ใหม่โดยเหล่ากมรเตงชคต (ผู้ปกครอง)เดิม

           หรือจากเหตุการ "แย่งชิงอำนาจ" ในอาณานิคม รวมทั้งประเด็นการตามทำลายล้าง  “สัญลักษณ์แห่งอำนาจ” อาณาจักรแห่งพระพุทธเจ้าโดยกษัตริย์พระองค์ใหม่ผู้ “ชิงชัง” ระบบ “ศาสนจักร”เดิม

          และที่คงลืมไม่ได้ก็คือ “เหล่าพระราชาตะวันตก” อาจหวนคืนกลับมา ทวงแผ่นดินแม่กลองกลับคืนไป  !!!       

           นคร “ศรีศัมพูกปัฏฏนะ” จึงปรากฏร่องรอยของความขัดแย้ง รูปเคารพ “เปล่งรัศมี” ที่สลักไว้ปรามเหล่าผู้คนในอาณาจักรให้เกรงกลัวและภักดี ก็ถูกทุบทำลายอย่างย่อยยับ

           “ปราสาทแห่งอานุภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7” ก็มีร่องรอยถูกทำลายให้พังทลายลง ดั่งเพื่อถมทับอำนาจเก่าให้สาบสูญจมธรณีไป ......ตลอดกาล !!!

            ซากเมืองโบราณ “ศรีศัมพูกปัฏฏนะ” ได้กลายมาเป็น เมืองโกสินารายณ์  มีการพัฒนามาโดยตลอด จากเมืองที่ถูกคลุมด้วยป่ารกกลายมาเป็นเมืองตามเส้นทางแห่งความเจริญ คลองชลประทานตัดผ่านเมือง กองหินที่เคยเป็นปราสาทถูกรื้อเอาหิน “ศิลาแลง” ไปใช้ประโยชน์ สระน้ำทั้งสี่ตื้นเขินและถูกไถถม คงเหลือแต่ สระโกสินารายณ์ ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือติดกับกำแพงเมืองเดิม

           แนวกำแพงเมืองทางทิศเหนือ กลายมาเป็นคันคลองที่มีถนนอยู่ด้านบน เมื่อมีการพัฒนาและขุดลอก”สระน้ำโกสินารยณ์”

          หลัง ปี 2519 เครือซิเมนต์ไทยได้เข้าดำเนินกิจการธุรกิจกระดาษ และบรรจุภัณฑ์  ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อันเป็นที่ตั้งของ "จอมปราสาท" จัดสร้างเป็นโรงงานขนาดใหญ่ชื่อว่า “โรงงานสยามคราฟท์” ในเครือบริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) จอมปราสาทจึงกลายไปเป็นเนินดินทำหน้าที่เป็นศาลพระภูมิประจำโรงงาน  

          สระน้ำโกสินารายณ์ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลท่าผา  ก็ได้ดำเนินการพัฒนาปรับเปลี่ยน "โบราณสถาน" ที่เหลืออยู่ ให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน

 

         หากท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมเยือน นครตะวันตกที่สาบสูญ อย่าง “ศรีศัมพูกปัฏฏนะ” ที่สระโกสินารายณ์ ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงงาน เข้าไปเยี่ยมชมเนิน "จอมปราสาท" ได้เลยนะครับ วันนี้ กรมศิลปากรกับภาคธุรกิจเข้าได้เจรจาตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หุหุ

เมื่ออำนาจและเวลาผันผ่านไป

คงทิ้งไว้แต่เศษซากแห่งศักดิ์ศรี

เศษละออง กองทับ ใต้ปัฐพี

ฝังความดี ความร้าย ให้จดจำ

 

แก้ไขบทความ มกราคม 2556
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
บรรณาลัย วันที่ : 09/09/2009 เวลา : 21.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yongyoot

เหลือแค่เนินดินให้ศึกษา ความเป็นไปของกาลเวลา

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
siampatriot วันที่ : 16/08/2009 เวลา : 23.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/siampatriot
แวะมาเยี่ยมคร๊าบบบบ

ดึกๆ ดื่นๆ ยังฝืน ยังอ่าน
ขอบคุณที่กลับมาสอนอีกครั้งครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
นายไขเคว็ดบ้านโคกหม้อ วันที่ : 15/08/2009 เวลา : 16.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khokmaw
ตำบลชายคลอง บ้านโคกหม้อ : พันธะชีวา นยะสหคาม (Community Life)

เพิ่งกลับจากบ้าน.. พี่บ่าวบอกว่าจะดำเนินการ ลอกรื้อ "โคกหม้อ" ให้เห็น ให้คนรู้ว่า "ตรงนี้แหล่ะ คือ โคกหม้อ" วิถีชนลุ่มน้ำท่าแนะ จากปากคลอง-โคกหม้อ-ประดู่เรียง/ทุ่งไชยรอง (ที่ดักรบพม่า)-ปากประ-ท่านาว--มะกอกใต้-มะกอกเหนือ-คลองใหญ่ ออกสู่เลน้อย เลระโนด..

.....
อ่านเรื่องของเก่าๆ ที่ถูกกระทำให้สูญ แล้วยกสู่ธุรกิจแล้ว งุงุ นี่แระ ตะวันไท เงอๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
กลองไท วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 21.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kraitong
ไทนาหว้า

แวะมาชื่นชมครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 20.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากค่ะ คุณศุภศรุต

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ลีลาวดี2508 วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 20.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lelawadee
ศิลปะคู่ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

ความเจริญ ณ ปัจจุบัน..สุขสบายแต่...วัฒนธรรมความเป็นอยู่ดั้งเดิมโดนกล่าวหาว่ายากลำบากจริง..ทั้งที่คนในยุคก่อนสามารถทำในสิ่งที่คนรุ่นหลังๆอย่างเรายังทึ่งอยู่มิจาง...ณ จังงังทุกครั้งที่ได้อ่าน

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 19.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

จากจอมปราสาทแห่ง ศรีศัมพูกปัฏฏนะ
กลายเป็นศาลพระภูมิ ประจำโรงงานสยามคราฟท์ ไปแล้ว

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

สงสัย ทำไม สร้างวิษัยนคร ที่เมืองศรีชัยราชปุระ(ราชบุรี)
กับเมืองศรีศัมพูกปัฏฏนะ (สระโกสินารายณ์)
ถึงอยู่ใกล้กันล่ะครับจารย์
เขต จ.ราชบุรีเหมือนกัน ไม่ไกลเหมือนหัวเมืองอื่นๆ
--------------------
ยังติดค้างอ่านอีก 2 เรื่อง

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
คนโทใส่น้ำ วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 19.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konto
It's not where you start. It's where you finish.

มันเป็นหลักฐาน “สงคราม” และชัยชนะของพระองค์เหนือเหล่า “พระราชาตะวันตก” บนแผ่นดินสุวรรณภูมิ !!!


ข่มกันเห็นๆ

แต่จะว่าไปแล้วความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมร ถ้าดูจากสิ่งก่อสร้างหรือรูปรอยอารยธรรม ก็นับว่ายิ่งใหญ่จริงๆ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
เพลงผ้า วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 19.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

ชอบมากค่ะ....

ขอบคุณค่ะที่นํามาให้ได้รับทราบ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
HRD.Everywhere วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 18.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hrdeverywhere
ไม่จำเป็นต้องกด "Like" ถ้า "นิ้วกับใจไม่ตรงกัน"

ทุกครั้งที่ไปเที่ยวตามปราสาทต่าง ๆ ผมจะรู้สึกถึงความชาญฉลาดของคนโบราณ

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
BlueHill วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 18.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

หลัง ปี 2519 เครือซิเมนต์ไทยได้เข้าดำเนินกิจการธุรกิจกระดาษ และบรรจุภัณฑ์ ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อันเป็นที่ตั้งของ "จอมปราสาท" จัดสร้างเป็นโรงงานขนาดใหญ่ชื่อว่า “โรงงานสยามคราฟท์” ในเครือบริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) จอมปราสาทจึงกลายไปเป็นเนินดินทำหน้าที่เป็นศาลพระภูมิประจำโรงงาน

มีจุติ ก็มีดับสูญ เป็นธรรมดาของอำนาจครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ลุงต้าลี่ วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 11.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

ติดตามเรื่องราวโบราณคดี สิ่งที่ค้นพบที่หาได้ยากที่ท่านค้นคว้า ตลอดมาครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
spyone วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 10.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spyone
  โลกหมุนด้วยความรัก

ไม่มีอะไรใหม่นะคะ อำนาจ ผลประโยชน์ กิเลส
เรื่องเก่า ๆ ที่ไม่เคยสอนใครได้ว่าไม่มีอะไรยั่งยืน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
wansuk วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 08.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

ประวัติศาสตร์ บนลุ่มน้ำแม่กลอง ยังไม่เคยอ่านมาก่อนเลยค่ะ ...อาจารย์เล่าได้อย่างน่าสนใจเช่นเคย

“วิษัยนคร” “ศรีศัมพูกปัฏฏนะ” ไม่เคยได้ยินเช่นกัน เรื่องราวน่าเรียนรู้มากเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ป้ารุ วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 08.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paaru

ติดตามมาอ่านอย่างกระชั้นชิด
โบราณสถานบ้านเรากลายเป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวหย่อนใจอย่างอาจารย์ว่าจริง ๆ เลยค่ะ เมื่อไหร่จะกลายเป็น"แหล่งความรู้"อย่างที่นักวิชาการชอบพูดกันซะทีก็ไม่รู้

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Louvorian วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 03.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/louvorian

ขอบคุณครับ ดีใจมากที่ได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับอารยะธรรมเขมรอีกครั้ง
ไม่ทราบว่าที่เมืองครุฑมีการค้นพบรูปเรดิเอเท็ด-อะวะโลกิเตศะวะร่าด้วยหรือเป่าครับ?

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
feng_shui วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 01.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

อวโลกิเตศวร เปล่งรัศมี ทีไร ได้อ่านเรื่องราว แปลก ใหม่ทุกทีเลยอาจารย์เจี๊ยบ


.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 13/08/2009 เวลา : 19.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

น่าสนใจมากจริงๆ..
(ผมนึกคำนี้ตอนเริ่มอ่าน เจอคอมเมนต์พี่สุ..ขออนุญาตใช้คำเหมือนกันครับ)

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Supawan วันที่ : 13/08/2009 เวลา : 18.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

น่าสนใจมากค่ะอาจารย์ ... การเมืองยุคไหนๆก็เป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์เหมือนๆกัน ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

งานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8

งานวันผู้ไทโลก เท่อที่ 8 "พระธาตุศรีมงคลงามสง่า บูซาเจ้าปู่มเหศักดิ์ โฮมฮักผู้ไทโลก" วันที่ 4 - 6 เมษายน 2560 ณ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

View All
<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]