• ศุภศรุต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-05-28
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 2621667
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1574 คน
วรณัย พงศาชลากร
เรื่องราวทางมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สหวิทยาการและมุม Gossip
Permalink : http://www.oknation.net/blog/voranai
วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563
Posted by ศุภศรุต , ผู้อ่าน : 824 , 10:35:19 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

.
.
.
         ใน ปี พ.ศ. 1170 ช่วงราชวงศ์ถัง พระตรีปิฎกธราจารย์เฮี้ยนจั๋ง-ฮวนซัง (-Hsuan tsang) ซานจั๋ง (Sānzàng -Xuan Zang) เสวียนจั้ง หรือพระถังซัมจั๋ง ได้ออกเดินทางมายังอินเดียตามเส้นทางแพรไหม (Silk Road) มาถึงจนเมืองทอสเคนท์ (Toshkent ทาชเคนต์ - ปัจจุบันคือเมืองหลวงของประเทศอุซเบกีสถาน) ผ่านนครซามาร์คันด์ (Samarkand - ประเทศอุซเบกีสถานในปัจจุบัน) ข้ามปลายเทือกเขาปามีร์ (Pamir) แล้วเดินทางไปที่เมืองชุมทางการค้า “เตร์เมซ” (Termez) ริมฝั่งแม่น้ำโอซุส หรืออาร์มู ดาร์ยาในปัจจุบัน (Oxus-Amu Darya) เพื่อลงทางใต้เข้าสู่แคว้นคันธาราฐและอินเดียเหนือ
.
.
 ภาพเขียนสี รูปพระพุทธเจ้าบนปูนสีขาว จากสังฆารามควาลาเทเป จัดแสดงอยู่ที่ Termez Archaeological Museum
.
          พระถังซัมจั๋งได้บันทึกว่า “....ดินแดนตอนเหนือในอิทธิพลของพวกเปอร์เซีย คงหลือแต่ซากของวัดวาอาราม แต่ที่เมืองนี้ยังดูเหมือนว่าพุทธศาสนายังคงรุ่งเรือง เพราะยังมีสังฆารามที่มีพระสงฆ์มากกว่าพันรูปอาศัยอยู่...” ซึ่งในช่วงเวลานั้นราชวงศ์ซัสเซเนียน (Sasanian) ที่ยังคงให้การอุปถัมภ์พุทธศาสนาอยู่บ้างในบางแห่ง แต่ถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 13 ภายหลังจากที่พระถังซัมจั๋งได้เดินทางกลับไปแล้ว ราชวงศ์ซามานิดส์ (Samanid dynasty) ที่นับถืออิสลาม (Islamic) ได้เข้ามาปกครอง เหล่าสังฆารามพุทธศาสนาในดินแดนเส้นทางแพรไหมนี้ จึงได้เริ่มถูกทำลายเป็นครั้งแรกครับ
.
          หมู่สังฆารามบนเส้นทางแพรไหมที่พระถังซัมจั๋งได้เคยทันมาเยือนอยู่ในเขตเมืองเตร์เมซ ที่ตั้งอยู่บนฝั่งตอนเหนือของแม่น้ำอามูดาร์ยา ติดกับชายแดนของประเทศอัฟกานิสถาน ห่างจากเมืองซามาร์คันด์ ประเทศอุซเบกีสถานในปัจจุบัน ไปทางทิศใต้ประมาณ 260 กิโลเมตร ยังปรากฏซากของหมู่สังฆารามหลายแห่ง ที่ได้เริ่มมีการขุดค้นมาตั้งแต่ปี 2479 แต่ก็เพิ่งมีการขุดค้น บูรณปฏิสังขรณ์อย่างเต็มตัว ภายหลังจากที่เมืองเตร์เมสเก่า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2551 ซากของสังฆารามทางพุทธศาสนาที่เคยจมอยู่ใต้ดินในประเทศอุซเบกีสถาน จึงได้เริ่มถูกฟื้นฟู ปรากฏโฉมขึ้นมาอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก
.
.
พระพุทธรูปปางสมาธิประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ มีพระอัครสาวกแสดงท่าอัญชลีขนาบอยู่ทั้งสองด้าน ภายในซุ้มโค้งยอดแหลม รองรับด้วยเสามีหัวเสาเป็นใบอะแคนตัส สลักขึ้นจากหินปูนสีขาวเทา ความสูง 40 เซนติเมตร เพื่อใช้ในการประดับพระสถูปตามศิลปะแบบกุษาณะสกุลช่างคันธาราฐ ที่นิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 7 – 8 พบจากสังฆารามฟายาสเทเป
.
จัดแสดงอยู่ที่ Termez Archaeological Museum
--------------------------------
          *** เมืองเตร์เมซเกิดขึ้นครั้งแรกโดยชาวอินโด-กรีก ที่เข้ามาสร้างอาณาจักรเบคเตรีย (Bactria) ตามเส้นทางแม่น้ำโอซุส ทางเหนือของแคว้นคันธาราฐ และทางตะวันออกของแคว้นซอกเดียน่า (Sogdiana) ซึ่งต่อมาได้ตกไปอยู่ในอิทธิพลของราชวงศ์ศกะ-ซินเถียน หรือชาวไซเธี่ยน (Saka -Scythian) กลายเป็นเมืองสำคัญบนเส้นทางแพรไหม ตั้งแต่ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 5 ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 7 ราชวงศ์กุษาณะ หรือ คูซาน (Kushan) - โย่วจือ (Yuezhi) ได้เข้ามายึดครองแทนที่ ซึ่งในช่วงเวลานี้ได้เกิดการสร้างสังฆารามขึ้นในอิทธิพลความนิยมในคติความเชื่อทางพุทธศาสนาของราชวงศ์กุษาณะขึ้นหลายแห่งบนเส้นทางแพรไหม ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยขึ้นไปถึงเมืองซามาร์คันด์ เมืองบุคคาล่า นครเมิร์ฟหรือเมืองอเล็กซานเดรียมาเกียน่า (Alexandria Margiana) และเมืองเตร์เมซ ในประเทศอุซเบกีสถาน เมืองไกรอู คาลา (Giaur Kala) ประเทศเติร์กเมนิสถาน ทั้งยังพบสังฆารามที่มีพระนอนขนาดใหญ่ที่ อชินนาเทเป (Ajina-tepa) ในทาจิกิสถาน และยังมีสังฆารามในคีร์กีสสถานอีกด้วยครับ
.
          ที่เมืองเตร์เมซ มีซากสังฆารามขนาดใหญ่เรียกว่า “ฟายาสเทเป (Fayaz -Tepa) ควาลาเทเป (Qara-tepa) สถูปซูร์มาลา (Zurmala Stupa) ทั้งหมดตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำอาร์บูดายาส สร้างขึ้นในคติพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาส (Sarvastivadas) ที่นิยมในช่วงเวลานั้น
.
.
สังฆารามฟายาสเทเป ทางเหนือของเมืองเตร์เมซเก่า ใกล้กับแม่น้ำอาร์มูดาร์ยาที่กั้นชายแดนระหว่างประเทศอุซเบกีสถานกับประเทศอัฟกานิสถาน
.
.
         สังฆารามฟายาสเทเป มีการขุดค้นและบูรณะมาบ้างแล้วในช่วงปี พ.ศ. 2542 พบซากสถูปประธานและหมู่อาคารที่มีการวางแผงผังแบ่งออกเป็นสองส่วนจากกัน ตามแผนผังที่นิยมในยุคราชวงศ์กุษาณะ หันหน้าไปทางทิศใต้เยื้องตะวันออก ใช้ดินปั้นตากเป็นก้อนอิฐเผาแบบไม่สุกเป็นวัสดุหลักในการสร้าง ทางด้านทิศตะวันตกเป็นหมู่อาคารกุฏิที่มีเสารองรับชายคาเครื่องไม้เป็นกันสาด วิหาร หอฉัน (พบเตาอบและภาชนะจานชามจำนวนมาก) ที่พักฆาราวาสและลานกลางแจ้งที่มีแบ่งพื้นที่ด้วยกำแพงก่ออิฐ (ดิน) อย่างชัดเจน ด้านตะวันออกเป็นสถูปประธานตั้งอยู่บนฐานแผนผังจัตุรัสซ้อนขึ้นไป 2 ชั้น มีบันไดทางขึ้นขนาดใหญ่ด้านหน้าเพียงด้านเดียว ด้านบนเป็นสถูปขนาดไม่ใหญ่นัก ภายในเป็นช่องประดิษฐานสถูปขนาดเล็กกว่าอีกองค์หนึ่ง มีร่องรอยการฉาบปูนขาวและวาดสีเป็นรูปมงคลต่าง ๆ ซึ่งได้ถูกทำลายไปทั้งหมดแล้ว คงเหลือแต่ซากสถูปชั้นในกับส่วนฐานที่พังทลาย แต่ในการบูรณะในยุคหลัง ได้มีการสร้างสถูปทรงโดมโค้งด้านนอกขึ้นใหม่อย่างที่เห็นในปัจจุบันครับ
.
.
 
การแบ่งพื้นที่ของสังฆารามฟายาสเทเป โดยทางตะวันออกเป็นสถูปและอาคารเครื่องไม้ ส่วนตะวันตกเป็นหมู่อาคารที่พักอาศัยของพระวงฆ์และฆาราวาสที่แบ่งเป็นห้อง ๆ ด้วยกำแพงอิฐ-ดิน
..
           รูปประติมากรรมพุทธศิลป์ชิ้นเอกที่พบจากสังฆารามแห่งนี้ คือพระพุทธรูปปางสมาธิประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ มีพระอัครสาวกแสดงท่าอัญชลีขนาบอยู่ทั้งสองด้าน ภายในซุ้มโค้งยอดแหลม รองรับด้วยเสามีหัวเสาเป็นใบอะแคนตัส สลักขึ้นจากหินปูนสีขาวเทา ความสูง 40 เซนติเมตร เพื่อใช้ในการประดับพระสถูปตามศิลปะแบบกุษาณะสกุลช่างคันธาราฐ ที่นิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 7 – 8 ทั้งยังพบปูนปั้นประดับสถูปรูปพระโพธิสัตว์ ภาพวาดฝาผนัง ชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้น (Stucco) รูปปั้นดินเผา (Terracotta) รูปบุคคล และรูปสัตว์ เครื่องใช้เครื่องประดับและเหรียญกษาปณ์หลายยุคสมัย
.
.
ภาพเขียนสี ที่พบจากสังฆารามฟายาสเทเป อาจเป็นรูปของพระเจ้ากนิษกะ กษัตริย์ในราชวงศ์กุษาณะ จัดแสดงอยู่ที่ Termez Archaeological Museum
.
.
สถูปประธานที่เพิ่งมีการขุดแต่งของสังฆารามแห่งหนึ่ง ในหมู่สังฆารามควาลาเทเป ในสภาพที่ถูกทำลายทั้งหมด
.
           ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร จากสังฆารามฟายาสเทเป เป็นที่ตั้งของสังฆารามควาลาเทเป ที่มี 3 – 4 สังฆารามตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน เริ่มมีการขุดค้นมาตั้งแต่ปี 1936 สังฆารามสองแห่งในกลุ่มมีลักษณะเป็นวิหารถ้ำใต้ดิน (Buddhist cave monasteries) ขุดพบรูปประติมากรรมพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์และภาพวาดประดับผนัง มีจารึกมาตั้งแต่ยุคกุษาณะ ไปจนถึงยุคของราชวงศ์ซัสซาเนี่ยน อันเป็นช่วงสมัยสุดท้ายก่อนถูกดัดแปลงเป็นสุสานของอิสลาม ส่วนอีกสังฆารามหนึ่งเพิ่งขุดพบฐานของสถูปประธานเมื่อปีที่แล้วที่มีลักษณะเดียวกันกับสังฆารามฟายาสเทเป ซึ่งหมู่สังฆารามที่ควาลาเทเปนี้ เพิ่งได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างจริงจังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับ
.
           ห่างลงไปอีก 4.7 กิโลเมตรลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ เป็นซากสถูปซูมาลา ก่อด้วยอิฐ (ดินเผาไม่สุก) ขนาดไม่ใหญ่นัก ตั้งอยู่กลางทุ่งเกษตรกรรมใกล้กับตัวเมืองเตร์เมซใหม่ มีร่องรอยของส่วนฐานรูปสี่เหลี่ยม ส่วนบนเป็นสถูปทรงโดมแบบเดียวกับสังฆารามฟายาสเทเป ส่วนอาคารที่เคยอยู่รายล้อมนั้น ถูกรื้อทำลายจนไม่เหลือให้เห็นซาก
.
.
สถูปซูร์มาลา ที่เหลืออยู่กลางทุ่งเกษตรกรรมใกล้กับเมืองเตร์เมซใหม่ ทางใต้
 
.
           ปัจจุบันวัตถุโบราณที่ขุดพบจากสังฆารามเหล่านี้ ถูกนำไปจัดแสดงที่ Termez Archaeological Museum ครับ
.
.
.
วรณัย พงศาชลากร
EJeab Academy
เพราะทุกที่มีเรื่องราวและเรื่องเล่า
23/5/2563แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

งานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8

งานวันผู้ไทโลก เท่อที่ 8 "พระธาตุศรีมงคลงามสง่า บูซาเจ้าปู่มเหศักดิ์ โฮมฮักผู้ไทโลก" วันที่ 4 - 6 เมษายน 2560 ณ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

View All
<< กันยายน 2020 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]