*/
  • ตนภูเก็จ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-08-11
  • จำนวนเรื่อง : 671
  • จำนวนผู้ชม : 445158
  • จำนวนผู้โหวต : 66
  • ส่ง msg :
  • โหวต 66 คน
วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 761 , 22:37:53 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด.ภิกษุทั้งหลาย ก็มรณสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มากหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด.ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกลางวันสิ้นไป กลางคืนเวียนมา ย่อมพิจารณาดังนี้ว่า ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากหนอ คือ งูพึงกัดเราก็ได้ แมลงป่องพึงต่อยเราก็ได้ ต....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 451 , 23:40:21 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา   ภิกษุทั้งหลาย !  ฐานะ ๕ ประการเหล่านี้ อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่พึงได้ตามปรารถนา ๕ ประการเป็นอย่างไร คือสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่อาจได้ตามปรารถนาว่า (๑) สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา อย่าแก่เลย (๒) สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา อย่าเจ็บไข้เลย (๓) สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา อย่าตายเลย (๔) สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา อย่....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 451 , 00:03:28 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ฆราวาสชั้นเลิศ   คหบดี ! ในบรรดากามโภคีเหล่านั้น กามโภคีผู้ใดแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดด้วย,ครั้นแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดแล้วทำตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำด้วย, แบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญด้วย, ไม่กำหนัด ไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษ มีปัญญา เป็นเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วย;คหบดี ! กามโภคีผู้นี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่ คือ :-ควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่ง ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 414 , 17:22:59 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักการดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้   “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! พวกข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม แออัดอยู่ด้วยบุตร ครองเรือน ใช้สอยกระแจะจันทน์จากแคว้นกาสี ทัดทรงพวงดอกไม้ ของหอมเครื่องลูบไล้ ยินดีทองและเงินอยู่. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ทั้งในทิฏฐธรรม (ในปัจจุบัน) และในสัมปรายะ (ในเวลาถัดต่อมา)แก่พวกข้าพระองค์ผู้อยู่ใ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 759 , 19:30:53 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

การเจริญเมตตา (หรือการเจริญพรหมวิหาร )   เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า จิตของเราจักตั้งมั่น ดำรงอยู่ด้วยดีในภายใน และอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงำจิตได้ เมื่อใด  จิตของเธอเป็นจิตตั้งมั่น ดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายใน และอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ครอบงำจิตได้ เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเจริญ กระทำให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติ, กรุณาเจโตวิมุตติ, มุทิตาเจโตวิมุตติ, อุเบกขาเ....

อ่านต่อ


/2