*/
  • ตนภูเก็จ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-08-11
  • จำนวนเรื่อง : 671
  • จำนวนผู้ชม : 445462
  • จำนวนผู้โหวต : 66
  • ส่ง msg :
  • โหวต 66 คน
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 911 , 22:43:12 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลว่า
มหาราช !   บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก 
บุคคล ๔ จำพวกเป็นไฉน ?  
บุคคล ๔ จำพวกคือ :-

บุคคลผู้มืดแล้วมืดต่อไปจำพวก ๑, 
บุคคลผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปจำพวก ๑, 
บุคคลผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปจำพวก ๑, 
บุคคลผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปจำพวก ๑.


มหาราช !  ก็อย่างไร บุคคลชื่อว่ามืดแล้วคงมืดต่อไป ? 
มหาราช !  บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำ 
คือในตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน 
ตระกูลทำรถ หรือตระกูลเทหยากเยื่อ 
ซึ่งเป็นคนยากจน 
มีข้าวและน้ำน้อย เป็นอยู่ฝืดเคือง 
มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยาก 
เขาเป็นผู้มีผิวพรรณทรามไม่น่าดู เตี้ยค่อม 
ขี้โรค ตาบอด ง่อยกระจอก มีตัวตะแคงข้าง 
ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ 
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ 
ที่นอน ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ 
เขาซ้ำประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ 
ครั้นเขาประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจแล้ว 
ครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. 

มหาราช !  บุรุษพึงไปจากความมืดทึบสู่ความมืดทึบ 
หรือพึงไปจากความมืดมัวสู่ความมืดมัว 
หรือพึงไปจากโลหิตอันมีมลทินสู่โลหิตอันมีมลทิน ฉันใด, 
มหาราช !   ตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้ มีอุปไมยฉันนั้น. 
มหาราช !  อย่างนี้แล บุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วคงมืดต่อไป.

มหาราช !  ก็อย่างไร บุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไป ?
มหาราช !  บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำทราม 
คือในตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน 
ตระกูลทำรถ หรือตระกูลเทหยากเยื่อ 
ซึ่งเป็นคนยากจน 
มีข้าวและน้ำน้อย เป็นอยู่ฝืดเคือง 
มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยาก 
เขาเป็นผู้มีผิวพรรณทราม ไม่น่าดู เตี้ยค่อม 
ขี้โรค ตาบอด ง่อยกระจอก มีตัวตะแคงข้าง 
ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ 
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ 
ที่นอน ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ 
แม้กระนั้น เขาก็ประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ 
ครั้นเขา ประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจแล้ว 
ครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. 

มหาราช !  บุรุษพึงขึ้นจากแผ่นดินสู่บัลลังก์ 
หรือพึงขึ้นจากบัลลังก์สู่หลังม้า 
หรือพึงขึ้นจากหลังม้าสู่คอช้าง 
หรือพึงขึ้นจากคอช้างสู่ปราสาท แม้ฉันใด, 
มหาราช !   ตถาคตย่อมกล่าวว่า บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น. 
มหาราช !  อย่างนี้แล บุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไป.

มหาราช !  ก็อย่างไร บุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไป ?
มหาราช !  บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลสูง 
คือในสกุลกษัตริย์มหาศาล 
สกุลพราหมณ์มหาศาล 
หรือสกุลคหบดีมหาศาล 
อันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก 
มีทองและเงินพอตัว มีอุปกรณ์
แห่งทรัพย์พอตัว มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว 
เขามีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส 
ประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่งผิวพรรณอย่างยิ่ง 
ร่ำรวยด้วยข้าว ด้วยน้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ 
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ 
แต่เขากลับประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ 
ครั้นเขาประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจแล้ว 
ครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
 
มหาราช !   บุรุษลงจากปราสาทสู่คอช้าง 
หรือลงจากคอช้างสู่หลังม้า 
หรือลงจากหลังม้าสู่บัลลังก์ 
หรือลงจากบัลลังก์สู่พื้นดิน 
หรือจากพื้นดินเข้าไปสู่ที่มืด แม้ฉันใด,  
มหาราช !   ตถาคตกล่าวว่า บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น. 
มหาราช !  อย่างนี้แล บุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไป.

มหาราช !  ก็อย่างไร บุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไป ? 
มหาราช !  บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลสูง 
คือในสกุลกษัตริย์มหาศาล 
สกุลพราหมณ์มหาศาล 
หรือสกุลคหบดีมหาศาล 
อันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินพอตัว 
มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัว 
มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว 
เขามีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส 
ประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่งผิวพรรณอย่างยิ่ง 
ร่ำรวยด้วยข้าว ด้วยน้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ 
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ 
เขาย่อมประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ 
ครั้นเขาประพฤติ สุจริตด้วยกาย วาจา ใจแล้ว 
ครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. 

มหาราช !  บุรุษพึงก้าวไปด้วยดีจากบัลลังก์สู่บัลลังก์ 
หรือพึงก้าวไปด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังม้า 
หรือพึงก้าวไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้าง 
หรือพึงก้าวไปด้วยดีจากปราสาทสู่ปราสาท แม้ฉันใด, 
มหาราช !   ตถาคตย่อมกล่าวว่า บุคคลนี้มี อุปไมยฉันนั้น. 
มหาราช !  อย่างนี้แล บุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไป.

มหาราช !  บุคคล ๔ จำพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก ดังนี้.

-บาลี สคา. สํ ๑๕/๑๓๖/๓๙๓.


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 13/11/2018 เวลา : 07.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

กราบอนุโมทนา
สาธุ สาธุ สาธุ...​ ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน