<< ธันวาคม 2008 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2551
Posted by ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี , ผู้อ่าน : 4873 , 00:03:49 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาพอีสานหรือภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคที่กันดารและแร้นแค้นที่สุดในผืนแผ่นดินไทย ภูมิภาคนี้ประสบปัญหาแรงงานพลัดถิ่น ปัญหาด้านสาธารณะสุข ปัญหาสังคม และอีกหลากหลายปัญหา อันเนื่องมากจากความยากจนบนฝืนแผ่นดินอีสาน

แน่นอนที่สุดปัญหาหนึ่งที่ทุกภูมิภาคประสบอยู่ นั้นคือ ปัญหาเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน หรือแม้นกระทั้ง ปัญหาเด็กถูกทารุณกรรม

หลากหลายปัญหาเหล่านี้ถูกมองผ่านสายตาผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายคน แต่ด้วยกำลังและความสามารถที่มีอยู่ พวกเขาสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในสังคมได้บ้าง แม้นจะเป็นเพียงเล็กน้อย แต่มันก็เปรียบเหมือนหยดน้ำกลางทะเลทรายของบรรดาเด็ก ๆ ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น เฉกเช่นเดียวกับบ้าน ซาร์นิลลี่ เฮาท์ จังหวัดหนองคาย

ที่ซึ่งคุณพ่อไมเกิ้ล เช เกิด ซึ่งได้ใช้ชีวิตอยู่ และทำงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท่านได้เทศน์สอน และ ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งคนไทยและคนลาว ท่านเองได้สร้างโบสถ์ คาทอลิค และสถานอบรมสามเณร เป็นนวกจารย์ (ผู้อบรมผู้ฝึกหัดที่จะเป็นนักบวชในคริสตศาสนา) ทั้งยังเป็นเ้จ้าอาวาสวัดคาทอลิกอีกในหลายแหล่ง และได้สร้างผลงานอีกมากมาย

ในปี พ.ศ. 2542 เป็นปีสุดท้ายที่คุณพ่อเป็นนวกจารย์ คุณพ่อได้เริ่มงานช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ที่ได้รับความลำบาก และได้เริ่มงานเยี่ยมบ้าน (Outreach Program) โดยช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับความยากลำบาก ในชุมชนละแวกวัดดอนหวาย ที่ท่านดูแลอยู่ มีแม่ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ทิ้งลูกเล็ก ที่ติดเชื้อไว้กับท่าน

เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณพ่อได้สร้างบ้านเด็กกำพร้า ที่ตำบลเวียงคุก โดยตั้งชื่อว่า บ้านแม่พระอุปถัมภ์ และ สร้างสถานพักฟื้นเด็กติดเชื้อเอชไอวี ซารนิลลี่ เฮาส์ ในปี พ.ศ. 2543 และสร้างบ้านสำหรับเด็กเหล่านี้อีกหลายหลัง โดยปัจจุบันคุณพ่อเป็นผู้หาทุน ดูแลบริหารบ้าน และโครงการทั้งหมดด้วยตัวของท่านและ เจ้าหน้าที่ในศูนย์

ซารนิลลี่ เฮาส์เป็นองค์กรการกุศล ดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่ แห่งประเทศไทย โดยมีหลัก ให้เป็นที่พักพิง และบ้านสำหรับเด็กกำพร้าจาก บิดามารดาที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ หรือเด็กที่ได้รับ ผลกระทบจากโรคเอดส์ บ้านซารนิลลี่ริเริ่มสร้าง และ ดำเนินงานโดยบาทหลวงไมเกิ้ล เช สงฆ์พระมหาไถ่ ซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2543 มีเขตทำงานในจังหวัดหนองคาย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับใบรับรองการทำงานจากสารธารณสุข จังหวัดหนองคายว่าเป็นองค์กรเอกชนเพื่อช่วยเหลือ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ณ ปัจจุบัน เรามีเด็กอยู่ในการดูแลของศูนย์ถึง 130 คน และ เด็กที่อยู่กับ ครอบครัวอีก 20 คน เราพบว่ายังมีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง และ ไม่ได้รับการดูแลอีกเป็นจำนวนมาก

ซารนิลลี่ เฮาส์เป็นองค์กรศาสนา จึงได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ยังคงขาดงบประมาณ และบุคลากรเข้ามาสนับสนุน การรักษาพยาบาลเด็กที่ติดเชื้อนั้น ถึงแม้ว่าจะได้เข้าโครงการรับยาต้านของรัฐบาลแล้ว แต่ยังต้องจ่ายค่าตรวจเลือดเอง ซึ่งเป็นภาระที่หนักของเรา อย่างไรก็ตาม บ้านซารนิลลี่พยายามที่จะให้เด็กได้รับการดูแล ในด้านสุขภาพ ได้รับการศึกษา ให้เท่าเทียมกับเด็กทั่วไป และส่งเสริมให้เด็กรู้จักการดูแลตัวเอง โดยเฉพาะเสริมสร้า่งพัฒนาการให้เด็กที่ติดเชื้อ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเข้าใจกับชุมชน เพื่อช่วยเหลือเด็กให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน และโรงเรียนได้อย่างปกติ

จุดประสงค์ :

1. ดูแลเด็กติดเชื้อเอดส์ และที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ที่อยู่ในบ้านซารนิลลี่ ให้ได้รับการศึกษา การรักษาพยาบาล ให้มีสุขภาพสมบูรณ์เหมือนเด็กปกติทั่วไป
2. ให้การสงเคราะห์เด็กติดเชื้อเอดส์ และเด็กที่ได้รั ผลกระทบจากเอดส์ที่พักอยู่กับญาติ ให้ได้รับการช่วยเหลือ ในด้านการรักษาพยาบาล และการศึกษา

พื้นที่ดำเนินการ :

ดูแลเด็กที่อยู่ในบ้านซารนิลลี่ เฮาส์ และเด็กติดเชื้อที่อยู่กั ครอบครัว ในเขตจังหวัดหนองคาย คือ เขตอำเภอเมือง, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอบ้านผือ และอำเภอศรีเชียงใหม่

การดำเนินการ :

1. ให้การดูแล การรักษาพยาบาล สำหรับเด็กติดเชื้อเอดส ที่อยู่ในความดูแลของซารนิลลี่ เฮาส์ ซึ่งได้รับยาต้าน เชื้อไวรัสอย่างสม่ำเสมอจากโรงพยาบาลรัฐ
2. ให้การศึกษากับเด็กที่อยู่ในโครงการของซารนิลลี่ เฮาส์
3. ออกเยี่ยมเด็กติดเชื้อ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และครอบครัว ช่วยเหลือสงเคราะห์ในการรักษาพยาบาล และให้ทุนการศึกษากับเด็กเหล่านั้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. เด็กติดเชื้อเอดส์ทุกคนในบ้านซารนิลลี่ เฮาส์ได้รับ การรักษา การตรวจสุขภาพ และได้รับยาต้านไวรัส อย่างสม่ำเสมอ ทำให้สุขภาพแข็งแรง เป็นปกติเหมือนเด็กทั่วไป
2. เด็กติดเชื้อ และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ที่อยู่ในบ้านซารนิลลี่ เฮาส์ ได้รับการเลี้ยงดู และ รับการศึกษาในโรงเรียน เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเขา
3. เด็กที่ติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ที่อาศัยอยู่กับครอบครัว มีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ในเรื่องการรักษา การรับยาต้านเชื้อไวรัสและได้มีโอกาสในการศึกษา

ท่านสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้โดย

การรับบริจาคเงินช่วยเหลือบ้าน ซาร์นิลลี่ เฮาส์ หนองคาย

เช็ค / ธนาณัติ

สั่งจ่ายในนาม : บาทหลวง ไมเกิ้ล เช
ส่งมาที่ :
บาทหลวงไมเกิ้ล เช
ซารนิลลี่ เฮาส์
ตู้ ป.ณ. 61 อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000

โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : ท่าเสด็จ (295)
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : บาทหลวงไมเกิ้ล เช, นางสาวบุญจันทร์ ลาสา
และนางวิมล ธรรมวงศ์

เลขที่บัญชี : 295-0-01542-5

เพื่อความสะดวกในการส่งใบเสร็จรับเงินและจดหมายขอบคุณ กรุณาส่ง ชื่อผู้บริจาคพร้อมที่อยู่ในการติดต่อกลับ
และแนบสำเนาการโอนเงินเข้าธนาคาร มายังที่
- บ้านซารนิลลี่ เฮาส์ ตู้ ป.ณ. 61 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
- เบอร์แฟกซ์ :042-438-482 หรือ 042-438-399

หากท่านมีความประสงค์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในโครงการอุปการะเด็ก หรือรับซื้องานการ์ดครอสติสและผ้าบาติก ที่ทำขึ้นในศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้านเวียงคุก กรุณาติดต่อเรา 

ท่านสามารถติดต่อเขาได้โดย ::

ชื่อองค์กร : ซารนิลลี่ เฮาส์ (Sarnelli House)
สถานที่ตั้ง : 18 / 1 ม.1 ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

ติดต่อทางไปรษณีย์ :

คุณพ่อไมเกิ้ล เช
ซารนิลลี่ เฮาส์
ตู้ ป.ณ. 61 อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์ :

คุณพ่อไมเกิ้ล เช (ผู้อำนวยการ) โทรศัพท์มือถือ 081 954-0649
โทรสาร : 042 438-399
อีเมล์ : [email protected] หรือ [email protected]

เวปไซด์ :

http://www.sarnelliorphanage.org/z_thai/home_th.htm

ผู้ดูแลเว็บไซต์: [email protected]

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้ ท่านคงมีที่ดี ๆ ไว้แบ่งปัน

ให้แก่คนขาด ในส่วนเกิน ขอบคุณค่ะ

รวมลิงค์ ::: ปีใหม่นี้ร่วมแบ่งปันที่ไหนใกล้บ้านคุณ


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8
จ่าจินต์ วันที่ : 23/12/2008 เวลา : 20.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด[email protected]

(0)
ให้เถอะครับบางทีการรอให้พร้อมที่จะเป็นผุ้ให้มันอาจจะสายเกินไปนะครับผม...
ความคิดเห็นที่ 7
kunlek วันที่ : 23/12/2008 เวลา : 11.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunlek
ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวเราเอง

(0)
ดีค่ะ
ความคิดเห็นที่ 6
แม่หมี วันที่ : 23/12/2008 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

(0)
ความคิดเห็นที่ 5
kate วันที่ : 23/12/2008 เวลา : 10.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kate2007
I Know This is Love

(0)
ความคิดเห็นที่ 4
ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี วันที่ : 23/12/2008 เวลา : 07.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witita
...ต้นไม้ที่แข็งแรง ก็ย่อมมากจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดินประเทศชาติที่เข้มแข็ง ก็ย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แข็งแรงด้วย... (โหมโรง)

(0)

ยินดีค่ะ แต่จะยินดีกว่านั้น ถ้าเรามีเกินและร่วมแบ่งปัน
ความคิดเห็นที่ 3
จ่าจินต์ วันที่ : 23/12/2008 เวลา : 01.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด[email protected]

(0)
ขอบคุณที่นำบุญมาบอกครับผม...
ความคิดเห็นที่ 2
ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี วันที่ : 23/12/2008 เวลา : 00.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witita
...ต้นไม้ที่แข็งแรง ก็ย่อมมากจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดินประเทศชาติที่เข้มแข็ง ก็ย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แข็งแรงด้วย... (โหมโรง)

(0)

เยียบย้อยยยยยยยย
ความคิดเห็นที่ 1
roselobster วันที่ : 23/12/2008 เวลา : 00.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

(0)
http://www.oknation.net/blog/Memyself/2008/12/23/entry-1

เอามาฝากรวมลิงค์ค่ะ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน