<< พฤษภาคม 2010 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2553
Posted by ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี , ผู้อ่าน : 3181 , 13:03:31 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะผู้ก่อการดีได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ แก่ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่ ห้องประชุม ๒๕๐๒ ชั้น ๕ ธนาคารกรุงไทย เพลินจิต เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเครื่อข่ายจิตอาสาต่าง ๆ จำนวน 32 ท่าน ดังนี้

ความเป็นมา

กระบวนการเชื่อมประสานพลังในการทำความดีในครั้งนี้ มีจุดเชื่อมประสานร้อยที่สำคัญ คือ การรวมตัวกัน ณ เสถียรธรรมสถาน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งอาสาสมัครจากเสถียรธรรมสถาน อาสาสมัครจากเฟซบุ๊กฟื้นฟูประเทศไทย และอื่นๆ จำนวนกว่า ๕๐๐ คน

ในการปรึกษาหารือของอาสาสมัครในวันดังกล่าว ผู้เข้าร่วมทุกได้แสดงเจตจำนงที่แนวแน่ในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคมไทย โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ที่ต้องการการเยียวยา

จากนั้น คณะทำงานเฉพาะกิจได้เชื่อมประสานหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานระหว่างกัน โดยจัดประชุมร่วมระหว่างคณะทำงานจิตอาสา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผู้แทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ รวมผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า ๕๐ ท่าน ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓  และที่ประชุมได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนเป็น ๒ แนวทาง คือ การเยียวยาในเชิงเศรษฐกิจซึ่งจะกระทำในระยะเร่งด่วน โดยจัดกิจกรรมตลาดนัดให้คนในชุมชนได้ค้าขายสินค้าเพื่อฟื้นฟูสถานะทางการเงินของตนเอง และการจัดกระบวนการเยียวยาซึ่งต้องการกระทำในระยะต่อมา

สรุปสาระสำคัญของการประชุม

จากการประชุมดังกล่าว คณะทำงานจิตอาสาจำนวนหนึ่งจึงกำหนดจัดวงปรึกษาหารือในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ธนาคารกรุงไทย เพลินจิต เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนร่วมกัน

ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑. ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ นับรวมชุมชนที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุม และ ชุมชนที่อาจตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบที่ห่างออกไป แต่ได้รับผลกระทบเพราะไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ตามปกติ

๒. รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้แก่คนในชุมชน จะจัดขึ้นในรูปแบบของตลาดนัดสินค้า ภายใต้ชื่องาน “ตลาดนัดน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” และทางธนาคารกรุงไทย โดยคุณนิศานาถ โยธาสมุทร ได้ประสานขอใช้พื้นที่บริเวณลานข้างหน้า และโถงภายในอาคารธนาคารกรุงไทย ฝั่งเพลินจิตเพื่อเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชน และผู้ค้ารายย่อยจากห้างร้านต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ สามารถมาค้าขายสินค้าได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนเอง ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๓ (เว้นวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน) เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๓. นอกจากการขายสินค้าของชุมชนและผู้ประกอบการแล้ว ที่ประชุมเห็นว่าจำเป็นต้องมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีในช่วงต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเย็นที่จะมีการตั้งเวทีริมถนนสุขุมวิทหน้าธนาคารกรุงไทยเพื่อชักชวนให้ผู้คนเข้ามาจับจ่ายในพื้นที่ดังกล่าว โดยจะประสานกับกลุ่มวงดนตรีต่างๆ ตลอดจนอาจมีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้วย

๔. ที่ประชุมเห็นว่าช่องทางการให้ Supplier ร่วมจัดกิจกรรมอาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการระดมทุน และสร้างสีสันให้กับงาน แต่อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังมีความกังวลเรื่องวิธีการและการจัดการ จึงขอให้จัดพื้นที่ค้าขายให้กับคนในชุมชนและผู้ค้ารายย่อยก่อน แต่หากมีพื้นที่ว่าง อาจจะมีการพิจารณาจัดพื้นที่ให้ Supplier ทั้งในการจัดกิจกรรม หรือการจัดพื้นที่เพื่อจับคู่ทางธุรกิจ (Matching) ต่อไป

๕. เพื่อให้ประชาชนในวงกว้างได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในชุมชน ที่ประชุมมีความเห็นว่าจะมีการระดมสิ่งของมือสองสภาพดีเพื่อนำมาจำหน่ายราคาถูกและตั้งเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน ในกระบวนการนี้ ได้มีการตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของที่ ธนาคารกรุงไทย เพลินจิต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยคุณวิฑูร จะจัดอาสาสมัครมารับบริจาคสิ่งของ นอกจากนี้ ในการประชาสัมพันธ์การรับบริจาคสิ่งของ ต้องมีข้อความที่แสดงชัดเจนให้ผู้ที่นำสิ่งของมาบริจาคทำความสะอาดสิ่งของเหล่านั้นมาล่วงหน้าเพื่อแบ่งเบาภาระในการทำความสะอาด อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ยังต้องการอาสาสมัครที่จะช่วยคัดแยก ทำความสะอาดสิ่งของเพิ่มเติม และจัดจำหน่ายสินค้าในวันงาน

๖. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม จะดำเนินการในสองส่วน คือ

     ๑) การประชาสัมพันธ์ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต โดยมีคณะผู้ก่อการดี จากโอเคเนชั่นบล็อก และคุณเอซ ช่วยดำเนินการ โดยจะมีการเปิดเพจในเฟซบุ๊กสำหรับกิจกรรมนี้ขึ้นมาใหม่ด้วย

     ๒) การประชาสัมพันธ์แก่คนโดยรอบพื้นที่จัดงาน โดยใช้ใบปลิว ซึ่งจำเป็นต้องใช้อาสาสมัครจำนวนมากเพื่อดำเนินการในส่วนนี้

๗. การประสานงานกับชุมชนว่าจะมีจำนวนผู้ค้าเท่าใด จากชุมชนใดบ้าง ที่จะเข้าร่วมขายสินค้า น่าจะได้คำตอบจากชุมชนในการประชุมที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพราะได้แจ้งไปยังชุมชนบางชุมชนที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว จากนั้นจำนำส่งข้อมูลมายังคุณนิศานาถต่อไป

๘. ทีมอาสาสนับสนุน ถือเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ทีมอาสาสนับสนุนจะมีบทบาทในการจัดหา รับสมัคร และจัดอาสาสมัครลงในตำแหน่งต่างๆ ของการดำเนินกิจกรรมตลาดนัดตลอดสองสัปดาห์ ด้วยเหตุนี้ ทีมอาสาสมัครต้องจัดเตรียมข้อมูลอาสาสมัครแต่ละคนว่ามีความสะดวกช่วงเวลาใดในการทำกิจกรรม

กรอบภาระกิจของคณะทำงาน

ที่ประชุมได้กำหนดกรอบภารกิจ และแบ่งหน้าที่ให้แก่อาสาสมัครท่านต่างๆ เพื่อให้ง่ายแก่การบริหารจัดการและประสานงาน ดังต่อไปนี้

- ทีมระดมและขายของมือสอง  ทำหน้าที่ รวบรวมสิ่งของมือสอง ตั้งจุดรับบริจาค คัดแยก ทำความสะอาด และจัดจำหน่ายสินค้ามือสอง ประสานงานโดย คุณวิฑูร โทร. 089-761-3553  คุณนิศานาถ โทร. 02-208-8388-9,    02-208-8390

- ทีมประสานงานชุมชน ทำหน้าที่ ประสาน ทำความเข้าใจให้ชุมชนจัดหาร้านค้ามาออกร้านในงาน ประสานงานโดย คุณพีธากร โทร. 087-683-0880

- ทีมจัดการเวทีและการแสดง ทำหน้าที่ จัดหาการแสดงและจัดลำดับการแสดงบนเวที ประสานงานโดย คุณจูเนียร์ คุณจิม และคุณแจ้ โทร. 087-330-8437

- ทีมจัดการพื้นที่การขาย ทำหน้าที่จัดสรรพื้นที่การขายสินค้าให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการที่ร่วมออกร้านค้า ประสานงานโดย คุณแอน โทร.02-208-8388

- ทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่พัฒนาเนื้อหา และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อสาธารณะ ประสานงานโดย คุณสุจิตรา โทร. 083- 686- 2959 คุณธนบูรณ์ โทร. 085-044-0999

- ทีมผลิตสื่อ และนิทรรศการ ทำหน้าที่ ผลิตสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และจัดทำนิทรรศการที่บอกเล่าวัตถุประสงค์และความเป็นมาของงาน ประสานงานโดย คุณอนันตา โทร. 086-977-6569

- ทีมระดมทุนและทรัพยากร ทำหน้าที่ ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดงาน ตลอดจน จัดกิจกรรมระดมทุนภายในงาน ประสานงานโดย คุณหนิง คุณนีน่า คุณอัญชัญ โทร. 084-143-2323

- ทีมอาสาสนับสนุน ทำหน้าที่ รับประชาสัมพันธ์และรับสมัครอาสาสมัคร แจกแจงภารกิจและจัดตารางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของทีมทำงานชุดต่างๆ ประสานงานโดย คุณนุ่ม โทร. 084-857-4354

จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องชาว OK Nation และผู้สนใจอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย

- เข้าร่วมงานดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 - 19 มิถุนายน 2553 (เว้นวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน) เวลาตั้งแต่ ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

- ร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้แจ้งไว้แล้วนี้ ซึ่งในเบื่องต้นต้องการอาสาสมัครในการคัดแยก ทำความสะอาดสิ่งของมือสอง (ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 5 - 6 มิถุนายน) และแจกใบปลิวแผ่นพับประชาสัมพันธุต่าง ๆ

- ร่วมแจ้งข่าวต่าง ๆ ไปยังผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ดังกล่าวได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

- ร่วมบริจาคสิ่งของมือสอง หรืออื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยจะเริ่มรับบริจาคในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม โดยจะตั้งโต๊ะรับบริจาคที่บริเวณโถงภายในอาคารธนาคารกรุงไทย ฝั่งเพลินจิต (หรือหากรวบรวมกันได้เป็นจำนวนมากยินดีส่งเจ้าหน้าที่ไปรับ)

ท่านสามารถติดต่อผู้ประสานงานหลักของแต่ละกลุ่มกิจกรรมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น หรือ ที่ [email protected] หรือ ที่คอมเมนต์ของ Blog หรือ MSN (จดหมายน้อย) ของ Blog ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18
พันธุ์สังหยด วันที่ : 02/06/2010 เวลา : 10.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

(0)
ขอเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์ต่อไปครับ
ความคิดเห็นที่ 17
ทิวสน วันที่ : 01/06/2010 เวลา : 23.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

(0)
จริงๆ เป็นโครงการที่น่าสนใจมากครับ
ความคิดเห็นที่ 16
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 31/05/2010 เวลา : 10.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  

(0)

ยินดีค่ะป้ารุ ถ้าพี่เขาสนใจ
ความคิดเห็นที่ 15
ป้ารุ วันที่ : 31/05/2010 เวลา : 09.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paaru

(0)
ชวนคุณโฟล์คเหน่อ กับ ความทรงจำเก่า ๆ ขึ้นเวทีโชว์พลังเสียง แล้วชาวโอเคไปกรี๊ดดดดด โชว์พลังเสียงหน้าเวทีดีมั้ยคะ
ความคิดเห็นที่ 14
ย่าดา วันที่ : 31/05/2010 เวลา : 09.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

(0)
ยินดีกับกิจกรรมดีๆค่ะ
ความคิดเห็นที่ 13
NN1234 วันที่ : 30/05/2010 เวลา : 22.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234

(0)
คนโอเคฯ ร่วมกันทำความดี(อีกแล้ว)
ความคิดเห็นที่ 12
ราษีไศล วันที่ : 30/05/2010 เวลา : 19.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/motorcyrubjang
ณ บ้านดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ twitter : @motorcyrubjang / facebook.com/motorcyrubjang  

(0)
ขอบคุณเรื่องราวดีๆครับ
ความคิดเห็นที่ 11
ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี วันที่ : 30/05/2010 เวลา : 18.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witita
...ต้นไม้ที่แข็งแรง ก็ย่อมมากจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดินประเทศชาติที่เข้มแข็ง ก็ย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แข็งแรงด้วย... (โหมโรง)

(0)

รอเรียบร้อยอีกนิดนะค่ะพี่ จะแจ้งคนแก่ให้ทราบแต่โดยไว
ความคิดเห็นที่ 10
ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี วันที่ : 30/05/2010 เวลา : 18.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witita
...ต้นไม้ที่แข็งแรง ก็ย่อมมากจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดินประเทศชาติที่เข้มแข็ง ก็ย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แข็งแรงด้วย... (โหมโรง)

(0)

ยินดีไม่มีปัญหาค่ะ
ความคิดเห็นที่ 9
ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี วันที่ : 30/05/2010 เวลา : 18.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witita
...ต้นไม้ที่แข็งแรง ก็ย่อมมากจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดินประเทศชาติที่เข้มแข็ง ก็ย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แข็งแรงด้วย... (โหมโรง)

(0)

เรานี่ไปงานเดียวกันบ่อย ๆ นะ แต่เสียดายจังไม่เจอกัน ได้กระเป๋ามาใบหนึ่งเหมือนกันค่ะ

ว่าจะกินไอ้ปู กุ้งทอดนี่หละ แต่คนมันแยะซะอดเลย

ถ้าหมีน้อยกับแม่สะดวกและว่างไปช่วยงานวันที่ 7 - 19 ด้วยก็ได้นะค่ะ หรือจะไปช่วยซื้อของผู้ประสบภัยก็ยินดี

ขอบคุณนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 8
เจ้าหมีน้อย วันที่ : 30/05/2010 เวลา : 17.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yakogoro

(0)
ผมจะชวนคุณแม่ไปซื้อนะครับ

ขอบคุณครับที่แวะไปดูผมทำความสะอาดถนนสีลม

คราวนี้ผมลงเรื่องใหม่ไปช้อบเพื่อชาติที่สีลมมาครับ
ความคิดเห็นที่ 7
ข้าเปนฅนไท วันที่ : 30/05/2010 เวลา : 17.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yanindy
   พึ่งพาธาดาญาณิน   ณ ನઈาಖ        ²

(0)
ปลื้มใจทีได้เห็นกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ

...รับหนังสือมือสองสภาพดีๆซักลังมั้ยคะ...
ความคิดเห็นที่ 6
tengpong วันที่ : 30/05/2010 เวลา : 17.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

(0)
อะไรที่คนแก่ทำได้ ก็โทรมาบอกละกันนะ
ความคิดเห็นที่ 5
นายยั้งคิด วันที่ : 30/05/2010 เวลา : 16.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

(0)
ขอเอาใจช่วยให้คณะผู้ก่อการดี และทุกๆท่านทุกๆองค์กร ทำงานประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุขกายสุขใจ สมความปรารถนาทุกประการครับ
ความคิดเห็นที่ 4
ting วันที่ : 30/05/2010 เวลา : 15.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

(0)
ประชาชนมีความสามัคคีช่วยเหลือกัน
ขอสนับสนุนคะ
ความคิดเห็นที่ 3
ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี วันที่ : 30/05/2010 เวลา : 15.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witita
...ต้นไม้ที่แข็งแรง ก็ย่อมมากจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดินประเทศชาติที่เข้มแข็ง ก็ย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แข็งแรงด้วย... (โหมโรง)

(0)

เอาตามสะดวกพี่เลยค่ะ สะดวกวันไหนว่างวันไหนแจ้งมาได้เลยค่ะพี่
ความคิดเห็นที่ 2
redribbons07 วันที่ : 30/05/2010 เวลา : 15.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

(0)
อยากไปช่วยขายของวันไหนขาดคนคะความคิดเห็นที่ 1
kate วันที่ : 30/05/2010 เวลา : 13.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kate2007
I Know This is Love

(0)
ขอปรบมือให้กับกิจกรรมดีๆ นี้ค่ะ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน